Klimatkommunernas modell för klimatstrategi

Klimatkommunernas modell för hur en klimatstrategi kan byggas upp består av fyra hörnstenar: Inventering, Mål, Åtgärder och Uppföljning. Ni hittar alla fyra här nedanför. Men innan ni sätter igång har vi några tips på vägen!

Klimatkommunernas A till F – så lyckas ni med klimatarbetet

Arbetsprocessen, alltså struktur, roller, ansvar och samordning är viktig för att klimatstrategin ska bli förankrad och levande. Därför har vi tagit fram en enkel processguide för att hjälpa till i arbetet. Mer om intern organisation av klimatarbetet.

Belöna goda initiativ och resultat. ”Månadens tårta” har blivit en succé i flera kommuner, och Stockholms stad delar sedan 2012 ut Pingvinpriset till vardagshjältar inom Stockholms stad, som arbetar för att staden uppnår klimat- och miljömålen. Uppmärksamhet för insatser i kommunernas klimatarbete gör att politiker och tjänstepersoner känner mer glädje över att jobba med frågorna. I förlängningen blir effekten att klimatarbetet hålls uppe på kommunens agenda över viktiga frågor och att resurser avsätts. Positiv uppmärksamhet i media är också toppen!

”Copy paste” av klimatåtgärder (att en kommun ”härmar” vad en annan har gjort) är något som Klimatkommunerna verkligen gillar! Alla måste ju inte uppfinna hjulet själva – tillsammans kommer vi fortare framåt. Omvärldsspana och plocka smarta åtgärder som passar er.

Dialog och avstämning med beslutande politiker är viktigt. Och gör det under tiden som arbetet pågår, inte efteråt! Berätta vad som gjorts inom kommunen och lyft fram de drivkrafter som kommunen känner starkt för. Använd ett inkluderande och inte alltför tekniskt språk.

Erfarenheter av lyckat strategiskt klimatarbete finns det MASSOR av bland Klimatkommunernas medlemmar. Tveka inte att fråga oss om ni vill ha mer ingående tips om hur ni kan jobba med något särskilt, så försöker vi hitta rätt person att kontakta.

Förankring är superviktigt. Om beslutet att kommunen ska arbeta med klimatfrågan kommer uppifrån (från kommunstyrelsen), genom förvaltningscheferna, till tjänstepersonerna, har vi sett att projektet blir mer förankrat än om det drivs av en enskild förvaltning eller tjänsteperson. Kort sagt – tydliga politiska beslut är viktigt för förankringen!

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.