Kvinna som blickar mot solnedgången.

Uppföljning

En gång om året (förslagsvis i samband med bokslut och årsredovisning) bör ni följa upp hur det går med ert klimatarbete, och presentera resultatet för politiker, tjänstepersoner och andra intressenter.

Hur gör man?

Det finns olika sätt att följa upp klimatarbetet, men ofta är uppföljningen kopplad till kommunens ”allmänna styrsystem”. Ett annat sätt att få in siffror från kommunens egen organisation är att skicka ut formulär som fylls i av respektive förvaltning och bolag. Här ingår bl. a uppgifter från energibolaget, de kommunala fastigheternas förvaltare och uppgifter avseende transporter inom kommunens egna verksamheter.

Uppföljningen håller liv i klimatarbetet – prioritera upp den!

Arbetet med uppföljning bör ses som ett sätt att hålla klimatstrategin vid liv. Det är viktigt att någon har ett uttalat ansvar och arbetstid för att jobba med uppföljning. Annars är risken stor att uppföljningen ska genomföras som osynlig arbetstid och upplevs som betungande och inte blir genomfört. Genom att belysa områden där man inte jobbat tillräckligt för att nå målen, kan uppföljningen innebära att man sätter viss press på politiker och beslutsfattare som därigenom kan ta beslut om fler och kraftfullare åtgärder. I Borås sker uppföljningen med hjälp av en årlig klimatrapport.

Att kommunicera uppföljningen är minst lika viktigt. Flera kommuner bjuder in till uppföljningskonferenser/webbinarier för att berätta för anställda, politiker och andra intresserade om årets framgångar och om vilka områden som är de största utmaningarna. En möjlighet att fira framgångar och diskutera utmaningar. Miljöläget i Malmö, Hållbarhetsläget i Lund är några exempel.

Verktyg och visualisering

Det finns flera leverantörer av verktyg för uppföljning. Ett exempel är Miljöbarometern som visar med grönt, gult eller rött målets status och bedömer, utifrån nyckeltal, trendriktning för målet. Se tex Malmös uppföljning och Sollentunas uppföljning.

Det finns flera verktyg för att visualisera klimatarbetet. Helsingborgs stad är en av de kommuner som använder Climate Views visualiseringsverktyg. Genom att klicka sig in i diagrammet får användaren upp info om vad som görs inom olika områden. Lunds kommun använder Futureproofed Cities för att visualisera mål och åtgärder.

 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.