Regionala klimatstrategier och kraftsamlingar

Länsstyrelsernas roll i Sveriges klimatarbete är att vara en kanal mellan den nationella nivån och den lokala nivån. De ska samordna aktörer i regionen till effektiva åtgärder och synergieffekter och informera om olika statliga stöd som finns att söka.

Varje länsstyrelse har tagit fram en klimatstrategi

Regeringen har gett Sveriges länsstyrelser i uppdrag att arbeta fram regionala energi- och klimatstrategier. Här finns en lista där du kan hitta ditt läns klimatstrategi.

Regionala kraftsamlingar för klimatet

På en del håll har länsstyrelse och region gått ihop i gemensamma satsningar:

  • Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län, i samverkan med många andra aktörer.
  • Klimatsamverkan Skåne är ett samarbete mellan Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen Skåne. Syftet är att arbeta gemensamt med klimatfrågor i Skåne. Ledorden är samsyn, samverkan och samordning – utan ny byråkrati.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.