Samarbete med lokalt näringsliv

Genom att samarbeta med lokalt näringsliv kan kommunen växla upp klimatarbetet och hitta nya relationer och synergier. Kommuner med ett driv i klimatarbetet och ett bra klimatnätverk för det lokala näringslivet blir attraktiva för engagerade företag.

Nätverk för näringsliv och klimat

Uppsala klimatprotokoll samlar 40 lokala aktörer i temaområden, fokusgrupper och genom klimatutmaningar. Den gemensamma visionen är ett klimatpositivt Uppsala. Följ arbetet här och prenumerera på deras nyhetsbrev!

Gothenburg Climate Partnership är ett långsiktigt samarbete mellan Göteborgs stad och näringslivet i göteborgsregionen i syfte att nå stadens klimatmål. Gothenburg Climate Partnership bidrar med processledning, facilitering, kommunikation och effektmätning i en portfölj av projekt som bidrar till klimatnytta. Samtliga projekt klimatberäknas.

Lunds kommun skapar genom nätverket Lunds Klimatallians möten mellan klimat- och affärsnytta. Klimatalliansen består av ett 25-tal medlemmar från olika branscher. Mixen av företag och ett nära samarbete med Lunds universitet och kommunen gör nätverket till en spännande grogrund för innovationer och nya samarbeten.

Upplands Väsby kommun har ett samarbete med näringslivet genom Klimatavtal Väsby där kommunen uppmuntrar företag och organisationer att dra sitt strå till stacken och vidta åtgärder för att minska sin klimatpåverkan. Avtalet innebär att företagen åtar sig att minska sin klimatpåverkan. Företagen väljer själv en åtgärd som de ska redovisa, följa upp och mäta effekten av inom ett år. Avtalet omfattar alla företagets verksamheter som har en klimatpåverkan. Till exempel energianvändning, trafik och transporter, tillverkningsprocesser och företagens indirekta miljöpåverkan.

Linköpings kommun startade 2018 Linköpingsinitiativet tillsammans med näringslivet. Antalet medlemmar dubblades i början av 2020, innan pandemin slog till, och uppstartsarbetet har mest gjorts via webbmöten i Teams. Några viktiga framgångsfaktorer har varit engagemang från deltagarna (de organisationer som ingår i nätverket vill jobba med frågorna, och de personer som deltar har ett stort engagemang) och god processledning. Såhär beskrivs initiativet:  ”Linköpingsinitiativet ska vara en plattform för lärande och kunskapsutbyte. Parterna ska tillsammans delta och utveckla det lokala och globala klimatarbetet. Det ska bidra till att öka omställningstakten till en långsiktigt hållbar utveckling.”

Andra exempel på nätverk där kommun/region och näringsliv samverkar för att få mer kraft i klimatarbetet är:

  • Klimatrådet i Jönköpings län där Jönköpings kommun är en aktiv part tillsammans med ca 55 företag och organisationer.
  • Örebro kommun samverkar med näringslivet bland annat genom Handelskammarens klimatarena och Region Örebro läns Fastighetsnätverk.
  • Kristianstad kommun samarbetar med näringslivet inom nätverket Klimatallians Skåne Nordost.
  • Östersunds kommun deltar i Region Jämtland Härjedalens klimatråd för näringsliv och kommuner som är en plattform för länets miljö- och klimatarbete.
  • Affärsplan Eskilstuna är en plattform för samarbete mellan kommun, näringsliv och andra aktörer som arbetar med lokal näringslivs- och samhällsutveckling.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.