Urban symbios

I en industriell och urban symbios sker en samverkan mellan företag eller mellan företag och offentlig verksamhet. Resurser som en verksamhet inte behöver kan komma till nytta hos någon annan. Det kan till exempel handla om energi eller avfall som en verksamhet har över och som kan bli en tillgång för en annan verksamhet.

Malmö stad hjälper till att hitta och etablera samarbeten mellan industrier och verksamheter i Malmös hamnområde. De arbetar i projektform och har stöd från Vinnova, Interreg South Baltic, Interreg ÖKS och Climate KIC. Det kan till exempel handla om att företag delar material, transporter, tjänster eller energi och återanvänder dessa resurser i nya sammanhang, istället för att de går till spillo. Malmö stad är glada för det dynamiska samarbetet som skapats mellan kommun, företag och bolag. Inom begreppet urban symbios ryms en mängd olika sätt att tänka nytt och resurseffektivt. Läs mer

Lidköpings kommun har drivit ett Vinnova-finansierat projekt kring industriell och urban symbios under 2019-2020. Utgångspunkten är ett geografiskt område där det finns ett antal verksamheter med ett visst utbyte av resurser mellan varandra, men där det också finns en stor potential att utveckla symbiosen. I det geografiska området finns produktion av flytande biogas, livsmedel och energi samt anläggningar för avfallshantering och avloppsvattenrening. Dessa företag och kommunala verksamheter har varit samarbetspartners i projektet. Lidköpings kommun har varit projektkoordinator och deltagit med ett flertal förvaltningar och bolag. Genom att delta i workshops och besöka varandras verksamheter i samband med frukostmöten har relationer stärkts och kunskapen om varandras verksamheter har ökat. I projektet gjorde man en kartläggning gjordes för att hitta och kvantifiera restströmmar. Materialet analyserades och ett antal fall dokumenterades där det finns symbios idag mellan olika verksamheter. Nya symbios- och affärsmöjligheter har också identifierats. Läs slutrapporten för projektet

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.