Gröna resplaner

Omställning av transportsektorn till en hållbar utsläppsnivå är en stor utmaning, som kräver samverkan mellan offentlig och privat sektor. Här presenterar vi några av de sätt som våra medlemmar samverkar med lokala företag på området. Samarbeten som rör godstransporter hittar du här

Gröna resplaner hjälper pendlare resa klimatvänligt

En grön resplan är en handlingsplan för att öka andelen hållbara och effektiva pendlingsresor till arbetsplatser, med syftet att minska utsläpp av koldioxid. Linköpings kommun delar med sig av sina erfarenheter här. Förutom att minska utsläpp finns det många andra positiva effekter av arbetet med gröna resplaner. Med ett mer effektivt pendlande skapas bättre tillgänglighet till och från tätort, med mindre trängsel på infartsleder. Det finns också stora hälsovinster i att medarbetare går och cyklar mer i vardagen. Dessutom skapas engagemang och delaktighet i att nå klimatmål hos medborgare och det lokala näringslivet. Typiska åtgärder i en grön resplan, som företag, fastigheter och kommun kan ställa sig bakom, kan vara att fler cykelställ sätts upp, att det finns möjlighet att duscha på arbetsplatsen, kampanjer om samåkning, bättre information om kollektivtrafik och flexibla och kombinerade abonnemang på olika typer av resande.

Helsingborgs stad når näringslivet bland annat genom projektet Cykelvänlig arbetsplats.

Samarbeten kring nya fordonstyper

Borås stad driver tillsammans med lokala aktörer ett projekt om självkörande fordon mellan Viared och Göteborgs hamn, där kommunen, akademin, ett åkeri, ett postorderföretag och Volvo arbetar tillsammans.

Karlstads kommun delar med sig av tips och erfarenheter i projektet Hållbart resande i ett växande Värmland  som de genomfört i samarbete med bl a företag.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.