Handbok för den hållbara småstaden

Region Skåne har tagit fram en handbok för den hållbara småstaden. Handboken innehåller 20 konkreta exempel på enkla och kostnadseffektiva åtgärder som kan genomföras på kvartersnivå för att öka hållbarheten. Den riktar sig till dig som arbetar med hållbar stadsutveckling i eller för en kommun och de byggherrar som är delaktiga i stadsbyggnadsprojekten.

Ta del av handboken ”Hållbar småstad – handbok för planering av levande kvarter”

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.