Energieffektiv renovering

Hur genomförs en energieffektiviserande renovering på ett bra sätt? Vad krävs av en organisation för att kunna åstadkomma detta? Vilken kunskap om dessa frågor finns idag och hur når vi ut med den till fler fastighetsägare? På BeBos webbplats Renovera Energieffektivt hittar du massor av material, som Klimatkommunerna varit med om att utforma, både om tekniska aspekter av att renovera energieffektivt och tips och metoder för att skapa en bra organisation i arbetet.

Exempel från Klimatkommunerna

Lund renoverar smart i äldre bostadsområden

Lund har inom ramen för EU-projektet CITyFiED, tagit fram och demonstrerat innovativa och kostnadseffektiva lösningar för att energieffektivisera äldre bostadsområden. En del i projektet har varit att att ta fram en metodik för renovering och energieffektivisering av äldre bostadsområden. Metodiken kan användas av andra kommuner och fastighetsägare som är i stånd att genomföra renovering av äldre bostadsområden.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.