Hur kan kommuner minska klimatpåverkan från byggmaterial?

En enkät som Passivhuscentrum Västra Götaland gjorde 2017 visade att upphandling var det vanligaste verktyget kommuner använde för att minska klimatpåverkan från byggmaterial. Detta följdes av dialog med byggherrar och ägardirektiv till kommunala fastighetsbolag. Det är främst vid upphandling av egna nybyggnadsprojekt som kommuner än så länge försöker påverka klimatpåverkan av det som byggs. Läs mer i enkäten

Några exempel på när kommuner jobbat med livscykelperspektivet vid byggande:

  • Stockholms Stad har använt sig av tilldelningskriterier utifrån ett livscykelperspektiv i markanvisningstävlingen för Brofästet i Norra Djurgårdsstaden. Klimatpåverkan utvärderas tillsammans med andra aspekter t.ex. energi.
  • Riksbyggen har använt sig av LCA för att ställa krav vid upphandling av prefabentreprenör och platsgjuten betong i syfte att minska betongens klimatpåverkan.
  • Kommuner som Östersund och Växjö har genom lägre markpriser premierat byggherrar som erbjuder mer hållbara lösningar.
  • Kommuner som Växjö och Skellefteå har antagit träbyggnadsstrategier för att främja den lokala näringen, öka marknaden för trä som byggmaterial och minska klimatpåverkan.

IVL släppte 2018 rapporten Livscykelanalysbaserade miljökrav för byggnadsverk En verktygslåda för att ställa miljökrav. I den ger de rekommendationer för hur livscykelanalys (LCA) kan användas för att ställa materialneutrala miljökrav för upphandling av byggnadsverk.

Vad kan kommunen göra i olika delar av plan/byggprocessen?

Översiktsplan/detaljplan – vad kan kommuner göra?

Bygglov – vad kan kommunen göra?

Exploateringsavtal – vad kan kommuner göra?

Markanvisning – vad kan kommunen göra?

Byggherredialog och information – vad kan kommunen göra?

Kommunala fastigheter & Kommunala bostadsbolag – vad kan kommunen göra?

Offentlig upphandling – vad kan kommunen göra?

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.