Offentlig upphandling - vad kan kommunen göra?

Det är främst vid egna nybyggnationsprojekt som de flesta kommuner arbetar med att minska klimatpåverkan från byggmaterial och byggprocess. Ett sätt att stödja utveckling av klimatförbättrade produkter och lösningar är att välja leverantörer som använder sig av miljövarudeklarationer och jämföra mellan dessa och därmed få en produkt med lägsta möjliga klimatpåverkan.

IVL fastställde i rapporten LCA-baserade miljökrav i byggandet – Verktygslåda för livscykelanalys i byggandet Rekommendationer för LCA i upphandling av byggnader (Malmqvist & Erlandsson, 2017).

Fördjupning samt ytterligare bakgrund och rekomendationer går att finna i  den uppdaterade underlagsrapporten Livscykelanalysbaserade miljökrav för byggnadsverk (Erlandsson, et al., 2018).

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.