Verktyg för beräkning av klimatpåverkan från byggnader

Byggkalkylprogram

Det finns ett antal materialberäkningsprogram som; BidCon, MAP, Wikells. BidCon har en klimatberäkningsmodul där man genom att koppla CO2-värden till kalkylens materialmängder kan beräkna klimatpåverkansvärdet och jämföra detta i kalkylskedet.

Klimatberäkning

Trafikverket har ett öppet verktyg som heter Klimatkalkyl, med en ständigt växande databas av byggelement och åtgärder. Användningen är främst anläggningsarbeten. Först görs en uppskattning av projektets åtgärder och material. Underlaget matas in i verktyget och ger ett totalbelopp. Kalkylen öppnar sedan en möjlighet att ställa klimatkrav redan under upphandlingar.

Byggsektorns miljöberäkningsverktyg BM [1]

Genom IVLs miljöberäkningsverktyg (eller klimatberäkningsverktyg) kan klimatavtrycket från en byggnad eller delar av en byggnad beräknas med generiska data. Verktyget är gratis och designat för att få igång krav på klimatpåverkan för byggnader i upphandling, markanvisningar, exploateringsavtal och i miljöcertifieringssystem.

Indata till verktyget kommer från mängdberäkningen av en byggnad. Verktyget beräknar klimatpåverkan från materialproduktion, transporter och byggproduktion för de material som ingår i byggnaden.

I verktyget kan man lägga till EPD:er med mer specifik data för produkter. Om man vill ha mer detaljerad data krävs det att EPD:er och mängduppskattningar görs för samtliga material i projektet eftersom verktyget än så länge endast innehåller generisk data för vissa byggprodukter, framöver kommer dock fler EPD:er läggas till i verktyget (Göteborgs Stad, 2018).

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.