Jag ska rapportera till Covenant of Mayors och vill ha hjälp

Detta är en hjälp för dig som ska fylla i er SECAP-template. Se till att läsa Covenant of Mayors egna ifyllnadsanvisningar noga. Materialet här är bara kompletteringar till denna. Läs fliken ”Home” i SECAP-mallen först. Här finns bland annat en tabell som tydligt visar NÄR ni ska rapportera in VAD.

Senast ändrad: 2022-06-22 3:54

Benchmarks of Excellence

Fliken Benchmarks of Excellence är till för att närmre beskriva åtgärder som kommunen har lyckats bra med implementeringen av, och som har lett till stora fördelar. Man kan bara markera pågående och avslutade åtgärder som Benchmarks of Excellence. Diskonteringsränta är bara relevant att fylla i vid investeringsåtgärder. Fråga projektledaren för åtgärden, eller ekonomiavdelningen vilken diskonteringsränta som just ni tillämpar. OBS! Kom ihåg att de ljusrosa rutorna behöver du inte fylla i, utan de beräknar sig själva.

Adaptation Scoreboard

Adaptation Scoreboard är ett ”självtest” för att se var man befinner sig i sitt klimatanpassningsarbete. Den ska fyllas i och skickas in direkt när man skrivit under Borgmästaravtalet, detta syns i översikten i fliken ”Home”. När man fyller i sin scoreboard ska man ge de olika påståendena på fliken betyg A-D.

Risks & Vulnerabilities

Här fyller man i sin risk och sårbarhetsanalys. Instruktioner finns i Reporting Guidelines

Adaptation Actions

Här fyller man i sina åtgärder för anpassning till ett förändrat klimat. Instruktioner finns i Reporting Guidelines.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.