Uppsala

Beräkning av växthusgasutsläpp och kolsänkor i Uppsala kommun

Med hjälp av modellen LEAP (the Low Emissions Analysis Platform,) som är ett verktyg utvecklat av Stockholm Environment Institute, har Uppsala kommun kopplat ett helhetsgrepp på både sina växthusgasutsläpp och den kolinlagring som sker i kommunen. Målet är att minska växthusgasutsläppen med 10-14 procent per år och att vara klimatpositivt år 2050.

 

LEAP är en modell som används av tusentals organisationer över hela världen och av alltifrån forskare till konsultbolag, kommuner och myndigheter. Den går att applicera på lokal, regional, nationell och global skala och baseras på scenarioanalys av hur ett system utvecklas över tid. I Uppsala har man till exempel tittat på hur olika energisystem och CCS-teknik, samt sammansättningen av fordonsflottan och användningen av biokol i mark och trä i byggnader påverkar möjligheterna att nå kommunens klimatmål, men även vilka ekonomiska och sociala kostnader de olika alternativen medför.

Data kommer från många olika håll – en del har kommunen själv tagit fram, andra data kommer från myndigheter såsom Boverket, Energimyndigheten och Naturvårdsverket. Hur detaljerad man vill vara väljer man själv menar David Jedland, miljöhandläggare på Uppsala kommuns hållbarhetsavdelning. I trafiken kan man till exempel ta hänsyn till energianvändningen i olika typer av fordon, lägga in genomsnittliga körsträckor och se hur utsläppen påverkas om en andel av invånarna istället kör elbil, byter bränsletyp eller reser mer kollektivt. Men det går även att använda modellen med betydligt mindre data, då många av LEAP:s funktioner kan kopplas på och av efter behov. Det är alltså möjligt att börja på en nivå och sedan bygga på med mer data efterhand.

Vill du veta mer om LEAP? Läs mer på SEI:s hemsida.

Vill du veta mer om Uppsala kommuns arbete med LEAP? Kika på detta föredrag av David Jedland (du hittar honom 58 minuter in i webbinariet).

En slutrapport för Uppsala kommuns arbete med utsläppsminskningar genom bio-ccs hittar du på Energimyndighetens hemsida.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.