Klimatsmart skötsel av grönytor

Fyra frågor om klimatsmart skötsel av grönytor till Ann-Mari Fransson, docent vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning vid SLU Alnarp.

Hur sköter man en grönyta klimatsmart?

Det beror på vad man vill uppnå. Du måste börja med att välja strategi – vill du binda in kol snabbt eller vill du binda in kol på längre sikt? Beroende på vilket du väljer finns det olika alternativ.

Om jag vill binda in kol snabbt, hur gör jag då?

Använd dig av snabbväxande arter som har stor fotosyntetisk massa, till exempel gräs och snabbväxande träd, och plantera på stora ytor. Var noga med att inte röra om i planteringarna för då försvinner kolet snabbt igen.

Om jag hellre vill ha en långsiktig, mer stabil kolsänka, hur gör jag då?

Använd långlivade växter, till exempel långlivade trädarter med stora rotsystem. Låt fallna löv och gräsklipp ligga kvar och använd dig av en moderat klippintensitet på de gräsytor som finns. Det innebär att du inte bör klippa oftare än varannan eller var tredje vecka.

Ska man gödsla sina grönytor eller inte ur kolsänkesynpunkt?

Vissa jordar måste gödslas för att ge en god tillväxt. Har du dålig tillväxt binder du inte så mycket kol som du skulle kunna göra. Men man ska inte heller gödsla för mycket för då finns risk att lustgas, som är en stark växthusgas, avges. Man måste helt enkelt optimera gödslingen – för både tillväxt och klimat.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.