Fossilbränslefria fordon och arbetsmaskiner

En viktig del i det interna klimatarbetet är att minska utsläppen från kommunens egna fordon. Här samlar vi material som kan hjälpa er att ställa om till fossilbränslefria transporter i er organisation.

Hur kommer vi igång?

Utsläpp från de fordon som kommunkoncernen äger och leasar minskas genom bränsle- och fordonsbyte. Börja med att kolla nuläget:

  • Hur många fordon som kan drivas fossilfritt har ni i organisationen idag? Och hur många fordon har ni totalt?
  • Hur mycket fossilt bränsle köps in och hur kan det fasas ut? Hur mycket används de bilar som finns i organisationen?
  • Kan det optimeras så att ni inte behöver lika många bilar?

Fundera över era egna förutsättningar samtidigt som ni inspireras av hur andra gjort! Sätt upp ett mål om att fasa ut de fossila bränslena från kommunens verksamhet, och bilda en fordonsgrupp som tar fram en handlingsplan.

Fordon: Så jobbar Klimatkommunernas medlemmar

Tydligt politiskt mandat, in i ordinarie styrning, central hantering av fordonen och satsning på förarnas beteende var framgångsfaktorer i Botkyrka kommuns arbete med att öka andelen miljöbilar. Alla 180 fordon som Botkyrka kommun äger kan drivas med el, biogas eller HVO. Redan 2015 uppnådde Botkyrka sitt mål om att bli en fossilbränslefri organisation. I organisationen finns ca 130 biogasfordon, övriga är el eller kan tankas med HVO. De stora, tunga entreprenadmaskinerna tankas i kommunens egen HVO-tank. Digital teknik i fordonen underlättar uppföljning och styrning. Kommunen har satsat på att utbilda personalen att tanka rätt bränsle. Uppföljning av tankningsgrad visar att drygt 80 % är fossilbränslefritt.

Malmö stads mål är att vid utgången av år 2020 ska samtliga fordon i stadens lätta fordonsflotta vara miljöbilar. Av dessa ska 95 % drivas med biogas, vätgas, el eller laddhybrid-teknik. Minst 15 % av flottan ska drivas av enbart el. Här kan ni följa hur det går.

Kristianstads kommun har en handlingsplan för fossilfria transporter, som syftar till att sammanfatta nuläget och de åtgärder som pågår och föreslås för att skynda på utvecklingen mot en fossilbränslefri kommunkoncern år 2020.

Bränslen – så jobbar Klimatkommunernas medlemmar

Riktlinjer för fordon och bränslen i Kristianstad Kommunala fordonsriktlinjer som bland annat ska bidra till att nå målet om fossilbränslefrihet.

HVO – ställningstaganden i Lunds kommun En genomgång djupgenomgång av bränslet HVO och dess möjlighet att även framöver tankas i Lunds kommun. Läs även Fordonsriktlinjer för Lunds kommun.

Östersunds kommun kommun kontrollerar att fordonen tankas med rätt bränsle genom att alla fordon har elektroniska körjournaler.

Södertälje kommun har ställt om sin driftverksamhet till HVO 100. Kommunen har en stor driftverksamhet och omställningen har genererat stora utsläppsminskningar. En förutsättning för arbetet är att Södertälje har målet fossilbränslefri kommunorganisation 2020. Läs mer

Länktips

Tjänstebilsutmaningen - är ni med?

Idag står företag och organisationer för 50% av alla nybilsköp i Sverige. De tjänstebilar som köps idag, är alltså de som privatpersoner kan köpa om tre år. Genom att köpa eller leasa miljöbilar blir inte bara företag och organisationer själva mer hållbara – de bidrar också till att ställa om hela Sveriges fordonsflotta. Fossilfritt Sverige utmanar organisationer att anta Tjänstebilsutmaningen. Haka på, ni med!

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.