Planera för hållbara färdmedel

Genom att tidigt i samhällsplaneringen planera för kollektivtrafik, gång och cykel kan bättre förutsättningar för hållbart resande skapas. Lokalisering av bostäder, arbetsplatser, handel och andra verksamheter i förhållande till viktiga samhällsfunktioner och trafiksystem har stor betydelse för trafikarbetet och efterfrågan på motoriserade transporter. (Trivector)

 

Lund

LundaMats - hållbara resor och transporter

I Lund har man länge intresserat sig för effekterna av transporter och hur man med styrning av transportsystemet kan uppnå olika resultat. Det miljöanpassade transportsystemet LundaMaTs, anger riktlinjer för alla som arbetar med stadens trafik och transporter. På det viset berör LundaMaTs alla som bor och vistas i Lund.

Strategisk transportplanering

Örebro har i sitt Trafikprogram bland annat målsättningen att det inom Örebro tätort ska ta maximalt dubbelt så lång tid att ta buss jämfört med bil, och maximalt 1,5 gång så lång tid att cykla jämfört med bil.

Växjö kommun har som en åtgärd i sin Transportplan att: ”Initiera kampanjer och samarbeten med olika aktörer för att få upp intresset för alla typer av elfordon, elbilspooler, elcyklar etc. bland företag och allmänhet.”

Göteborgs stad driver ett vätgasprojekt tillsammans med Scania, PowerCell och Joab. Målet är två eldrivna baklastande sopbilar med vätgastank och bränslecell. Bränslecellen ska omvandla vätgas till el så att lastbilen kan producera el efter behov. Miljökonsekvens: Vi behöver inte använda lika stora batterier och får en längre aktionsradie och kan använda fordonet under längre tid. Utmaning: Det finns ont om vätgasinfrastruktur, dvs produktion och distribution.

 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.