Kollektivtrafik

Flera av Klimatkommunernas medlemmar har, genom strategiska åtgärder, lyckats med att öka kollektivtrafikresandet. Vissa satsningar och försök faller bättre ut än andra.

Stadsmiljöavtal – statligt stöd för satsningar på ett transporteffektivt samhälle

Kommuner och regioner kan söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, så kallat stadsmiljöavtal. Som motprestation ska kommunen eller regionen åta sig att genomföra andra åtgärder än den som stöd söks för som bidrar till ökad andel hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande. Läs mer

Exempel från Klimatkommunerna

Gratis tågvägledning i Helsingborg

Energi- och klimatrådgivarna i Helsingborgs stad har börjat erbjuda tågvägledning. Tanken är att guida och inspirera de som är nyfikna på att tågsemestra, men som tycker det verkar krångligt. Via telefon kan man få tips om bokningssidor, hjälp med planering av sin resa och information om sina rättigheter som tågpassagerare. Vägledningen bidrar förhoppningsvis också till att fler Helsingborgare hittar till energi- och klimatrådgivarnas traditionella rådgivningsfunktioner.

Resandet med stadsbussarna i Karlstad har ökat nio år i rad. 2014 uppnåddes 6,5 miljoner resor, en ökning med 100 000 resor från året innan.

Under 2013 gjordes stora satsningar på kollektivtrafiken i Växjö. Utöver övergången till biogas gjordes också en utökning av antalet bussar i stadstrafiken med 40%, vilket bland annat möjliggjort en ökad turtäthet. Effekten kom snabbt – antalet bussresor per Växjöbo ökade med ca 25 % på två år.

Hösten 2018 invigdes världens första högintensiva batteridrivna färjelinje, mellan Helsingborg och Helsingör. Rederiet Forsea har konverterat två av sina fem färjor till eldrift. Färjornas batterier har en styrka som motsvarar batterierna hos 70 Teslabilar. Laddning måste gå fort eftersom färjorna bara står i hamn 5 till 9 minuter åt gången.

Eskilstuna kommun, Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Transdev satsar stort på elbussar.  Med en unik satsning på totalt 12 elbussar som inte behöver laddas under körningarna blir Eskilstuna en av de ledande städerna i arbetet med en tyst, attraktiv och klimatvänlig bussflotta.

I augusti 2015 införde Östersunds kommun gratis busskort för alla barn och ungdomar. WSP har på uppdrag av Trafikverket analyserat hur detta har påverkat resemönstren före och efter införandet. Barn och unga gör i snitt 3 resor per dag, reser 2-4 km/resa med en restid på 10-20 minuter/resa såväl före som efter införandet av gratis buss. Andelen bussresor har ökat med 50 % (från 18% till 27%). De cirka 8-9 tillkommande bussresorna per 100 resor har ersatt 5 cykelresor och 3 bilresor. På vardagarna har bussresorna ersatt i huvudsak cykelresor, medan det på helgerna påvisats ett minskat bilresande. Mer info finns här.

Kvävedioxidhalterna minskade med åtta procent och antalet resande ökade med 25 procent. Det är några av effekterna ett år efter att gashybridbussen Malmöexpressen börjat trafikera ett av Malmös mest trafikerade stråk.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.