Laddinfrastruktur och elbilar

Efter en trög start har försäljningen av elfordon och laddhybrider tagit fart. Elfordonen har blivit tillgängliga för fler men utbyggnaden av laddinfrastruktur har inte hängt med. Kommunerna har en viktig roll när det kommer till att erbjuda laddplatser och visa upp elfordon.

Östersund: Hjälper invånarna med allt elbilsrelaterat

Östersunds kommun samlar på sin hemsida länkar och tips som ska underlätta för invånarna som vill köra elbil. Bland annat kan man läsa om hur man går tillväga för att beställa laddkort, vilka regler som gäller vid laddning och se statistik om laddbara bilar.

Stockholm: Normalladdning = parkering; snabbladdning = tankning

Tänk parkering vad gäller normalladdningsplatser och tankning vad gäller snabbladdning. Det är ett av flera tips som Stockholm Stad ger efter att ha installerat över 100 publika laddplatser. Stockholm satsar på att etablera laddgator, det vill säga utvalda sträckor med flera laddare bredvid varandra.

Länktips

  • Elbilsstatistik.se är Sveriges enda källa där statistik kring laddbara bilar och laddinfrastruktur finns samlat på ett och samma ställe. Här finner du grundläggande statistik som visar hur snabbt Sverige går mot en fossiloberoende fordonsflotta. Mer detaljerad statistik finns att beställa.
  • SKL:s skrift Ladda för framtiden belyser bland annat aspekter av planering och utformning av laddstationer, roller en kommun kan anta vid etablering av laddinfrastruktur och lagstiftningsfrågor. Laddinfrastruktur är ett område som blivit allt mer aktuellt i Sverige. Ambitionen med skriften är att den ska fungera som ett stöd för kommuner i utvecklingen av laddinfrastruktur, oavsett om kommunen redan arbetar med detta eller om det finns ett intresse av att etablera laddinfrastruktur.
  • När kommunerna installerar publika laddstationer och köper in elbilar till den kommunala fordonsflottan påverkar det de lokala invånarnas benägenhet att köpa laddbara fordon. Det visar en statistisk studie publicerad tidigare i år av IVL Svenska Miljöinstitutet och Göteborgs universitet.
  • Det finns idag över 40 olika tjänster som hämtar och visar data från Power Circles webb Laddinfra.se i form av karttjänster, appar och navigationssystem. Hitta din favorit här!
Statligt stöd

Ladda bilen

Ladda bilen är ett investeringsstöd som riktar sig till organisationer, företag, kommuner, stiftelser, samfälligheter och föreningar som vill installera laddningspunkter som ska användas av anställda.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.