Flexibla parkeringstal

När det byggs mer bostäder i stora delar av Sverige än på länge, har kommunerna ett unikt tillfälle att se över vilka krav de ställer på byggherrarna om parkeringsplatser. Eftersom p-platser i flervåningshus nästan alltid kostar mer än man kan få igen, byggs det bara så många som kommunen kräver.

Är normen, som varit vanligt hittills, uppemot en parkeringsplats per lägenhet eller rentav mer, så stimuleras fortsatt bilägande. Är kommunen flexibel och låter byggherren etablera färre p-platser om det finns tillgång till andra mobilitetslösningar, stimuleras byggbolagens kreativitet. Plötsligt ligger det i deras intresse att se till att de boende har tillgång till bilpool, eldrivna lådcyklar eller nära till kollektivtrafiken.

Trafikutredningsbyrån och 2030-sekretariatet beskriver i detta PM hur flexibla parkeringstal bäst används som verktyg.

IVL har i sin rapport Sänkt p-tal som drivkraft för attraktiv stadsbyggnad och hållbar mobilitet sammanställt erfarenheter från tolv byggprojekt med låga eller reducerade parkeringstal, varav åtta i Sverige och fyra i andra europeiska länder. Projekten som har inkluderats i studien består av områden eller kvarter som är färdigställda och har tagits i bruk, samt är utvärderade avseende parkering, bilinnehav, bilanvändning och/eller resvanor. Genomgången av projekten ger framförallt insikter i varje projekts unika förutsättningar och erfarenheter. Därutöver ger en samlad analys av samtliga projekt en bild av framgångsfaktorer och utmaningar vid implementering av låga parkeringstal

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.