Forshaga

Vi har ett skarpare klimatmål än det nationella.

Vårt mål är att vara klimatneutrala 2030. Miljö- och klimatstrategin för Forshaga kommun utgår från de globala hållbarhetsmålen samt de nationella och regionala miljömålen vilka kopplas till kommunens
övergripande mål och målområden. Miljö- och klimatstrategin ska vara bindande för arbetet med miljö och klimatfrågor inom kommunen som organisation men även vägledande för andra verksamheter inom kommunens gränser.

Våra fordon drivs till största delen med förnybart bränsle.

Vi har minskat våra utsläpp med minst 40 procent sedan 1990.

Vi har minskat utsläppen med 42 % sedan 1990.

Vi har intern klimatväxling för resor med flyg och egen bil i tjänst.

Vi har en klimatkompensationsmodellen för våra bilar, där verksamheterna avsätter en summa pengar utifrån hur mycket växthusgaser de släpper ut. Pengarna går till klimatförbättrade åtgärder, som elcyklar och brandsäkra laddningsskåp till Vård- och omsorgsförvaltningen, och nattkameror och läkemedelsautomater till vårdgivare i hemtjänsten (minskar antalet resor.)

Vi har eller har tagit beslut om fossilfria placeringar

Vi engagerar förskolor och skolor i klimatarbetet

 

 

Vill du veta mer om Forshaga klimatarbete? Kontakta Jonas Höglund, Forshaga kommun. 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.