Forshaga

Vi har beslut om att bli en klimatneutral kommun.

Vårt mål är att vara klimatneutrala 2030. Miljö- och klimatstrategin för Forshaga kommun utgår från de globala hållbarhetsmålen samt de nationella och regionala miljömålen vilka kopplas till kommunens övergripande mål och målområden. Miljö- och klimatstrategin ska vara bindande för arbetet med miljö och klimatfrågor inom kommunen som organisation men även vägledande för andra verksamheter inom kommunens gränser.

Vi har minskat våra utsläpp inom det geografiska området med minst 40 procent sedan 1990.

Vi har minskat utsläppen med 45 % sedan 1990.

Vi har intern klimatväxling för resor med flyg och egen bil i tjänst.

Vi har en klimatkompensationsmodellen för våra bilar, där verksamheterna avsätter en summa pengar utifrån hur mycket växthusgaser de släpper ut. Pengarna går till klimatförbättrade åtgärder, som elcyklar och brandsäkra laddningsskåp till Vård- och omsorgsförvaltningen, och nattkameror och läkemedelsautomater till vårdgivare i hemtjänsten (minskar antalet resor.)

Vi har eller har tagit beslut om fossilfria placeringar

Vi engagerar förskolor och skolor i klimatarbetet

Har bland annat haft aktiviteter riktat till hemkunskapen, kring mat och miljö men också vissa skolklasser som har haft utomhuspedagogik inom bl.a. kolets kretslopp.

Vi producerar förnybar el.

Det kommunala bolaget, Forshaga Bostäder producerar solenergi på två av sina fastigheter

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Kostenheten följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen genom data från grossister. Matsvinn mäts också.

Vi samarbetar med näringslivet för att öka takten i klimatarbetet

Ja, processen har påbörjats genom Hållbar Agenda, vilket är ett nätverk som samordnas av Forshaga kommun, men där ett tiotal företag träffas och nätverkas för att minska sin klimatpåverkan.

 

 

Vill du veta mer om Forshaga klimatarbete? Kontakta Peder Stenbäck, Forshaga kommun. 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.