Tyresö

Vi har minskat våra utsläpp inom det geografiska området med minst 40 procent sedan 1990.

Vi har minskat utsläppen med 53 % sedan 1990.

Vi ställer klimatkrav på material vid byggnation och renovering av egenägda lokaler och bostäder.

Vi ställer i mer än hälften av fallen klimatkrav vid byggnation och renoveringar.

I vår kommun görs mer än var tredje resa med cykel, kollektivtrafik eller till fots.

44 % av resorna inom kommunen görs med gång, cykel eller kollektivtrafik enligt den resvaneundersökning vi gjorde 2016.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Vi har bestämda nyckeltal för klimatpåverkan som vi följer genom vårt uppföljningssystem. Detta hanteras varje månad per kök. Matsvinn mäts och dokumenteras separat.

Vi producerar förnybar el.

Kommunen producerar solel på ett antal fastigheter, totalt 64,8 MWh 2020. Kommunens fastighetsbolag äger dessutom ett vindkraftverk, varifrån kommunen köpte in 775 MWh under 2020.

Våra fordon drivs till största delen med förnybart bränsle.

Vi arbetar aktivt för att skapa kolsänkor i kommunen

Vi jobbar med att skapa kolsänkor genom att bland annat öka grönytan i urban miljö.

Vi engagerar förskolor och skolor i klimatarbetet

Tyresö naturskola erbjuder Tyresös grundskoleklasser praktiska natur- och miljölektioner. Eleverna arbetar med olika teman och lär sig om naturen, miljön och hållbar utveckling, där Klimatet är ett stort och viktigt tema man arbetar med.

Vi samarbetar med näringslivet för att öka takten i klimatarbetet

Kommunen har bedrivit olika projekt tillsammans med Energi och Klimatrådgivningen för att främja klimatåtgärder inom det lokala näringslivet.

 

Vill du veta mer om Tyresös klimatarbete? Kontakta Felix Ockborn, Tyresö kommun.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.