Tyresö

Vi har minskat våra utsläpp med minst 40 procent sedan 1990.

Vi har minskat utsläppen med 58 % sedan 1990.

Vi ställer klimatkrav på material vid byggnation och renovering av egenägda lokaler och bostäder.

Vi ställer i mer än hälften av fallen klimatkrav vid byggnation och renoveringar.

I vår kommun görs mer än var tredje resa med cykel, kollektivtrafik eller till fots.

44 % av resorna inom kommunen görs med gång, cykel eller kollektivtrafik enligt den resvaneundersökning vi gjorde 2016. Urvalet var 3597 invånare i åldrarna 16-84 och svarsfrekvensen var 36 %.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Vi producerar förnybar el.

I dagsläget producerar kommunen solel på ett antal fastigheter, totalt 60,2 MWh (2019). Tidigare var kommunen delägare i ett vindkraftverk tillsammans med det kommunala bostadsbolaget TyBo, men sedan förra året har samtliga andelar i vindkraftverket tagits över av TyBo.

Vi engagerar förskolor och skolor i klimatarbetet

Vi samarbetar med näringslivet för att öka takten i klimatarbetet

 

 

Vill du veta mer om Tyresös klimatarbete? Kontakta Felix Ockborn, Tyresö kommun.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.