Tyresö

Vi har minskat våra utsläpp inom det geografiska området med minst 40 procent sedan 1990

Vi har minskat utsläppen med 53 % sedan 1990.

Vi ställer krav på materialval (tex genom livscykelanalys) för att minska klimatpåverkan vid nybyggnationer, större ombyggnationer och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder

Vi ställer i mer än hälften av fallen klimatkrav vid byggnation och renoveringar.

I vår kommun görs mer än var tredje resa med cykel, kollektivtrafik eller till fots.

44 % av resorna inom kommunen görs med gång, cykel eller kollektivtrafik enligt den resvaneundersökning vi gjorde 2016.

Vi följer upp klimatpåverkan från livsmedelsinköpen.

Vi har bestämda nyckeltal för klimatpåverkan som vi följer genom vårt uppföljningssystem. Detta hanteras varje månad per kök. Matsvinn mäts och dokumenteras separat.

Vi producerar egen förnybar el

Kommunen producerar solel på ett antal fastigheter, totalt 64,8 MWh 2020. Kommunens fastighetsbolag äger dessutom ett vindkraftverk, varifrån kommunen köpte in 775 MWh under 2020.

Våra fordon drivs till största delen (75-100 %) med förnybart bränsle eller el

Vi arbetar aktivt för att skapa kolsänkor i kommunen

Vi jobbar med att skapa kolsänkor genom att bland annat öka grönytan i urban miljö.

Vi engagerar regelbundet förskolor och skolor i klimatarbetet

Tyresö naturskola erbjuder Tyresös grundskoleklasser praktiska natur- och miljölektioner. Eleverna arbetar med olika teman och lär sig om naturen, miljön och hållbar utveckling, där Klimatet är ett stort och viktigt tema man arbetar med.

Vi har ett strukturerat samarbete med näringslivet för att uppnå klimatmålen

Kommunen har bedrivit olika projekt tillsammans med Energi och Klimatrådgivningen för att främja klimatåtgärder inom det lokala näringslivet.

 

Vill du veta mer om Tyresös klimatarbete? Kontakta Felix Ockborn, Tyresö kommun.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.