Miljömärkningar och certifieringar av hela byggnader

I tre av de vanligaste miljöcertifieringarna eller miljömärkningarna för byggnader i Sverige finns någon form av beräkning av miljö eller klimatpåverkan.

Svanenmärkningen för byggnader ger poäng när träråvara används i stommen, om återvunnen råvara används, om cement och betong med lägre klimatpåverkan används och om dessa konstruktioner slimmas. Märkningen saknar krav på beräkning av miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv. Läs mer

Miljöbyggnad är den vanligaste miljöcertifieringen i Sverige. Indikatorer för klimatpåverkan finns för material som ingår i stomme och grund. Läs mer om Miljöbyggnad och nya Miljöbyggnad 3.0 (Fördjupning: Läs mer om Miljöbyggnad 3.0)

LEED finns det frivilliga poäng att hämta genom att genomföra en livscykelanalys. Märkningen är kopplad både till byggnadens design och konstruktion för att främja tidigare designval för att begränsa klimatpåverkan. Läs mer

BREEAM.SE innehåller sedan länge materialval utifrån ett livscykelperspektiv utfört med ett ”nationellt accepterat” LCA-verktyg och bedöms genom en beräkning av minst tre miljöindikatorer (varav klimatpåverkan är en). Läs mer

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.