Hållbart träbyggande i Skellefteå - ett digitalt besök

Den 28 april 2021 gjorde Klimatkommunerna ett virtuellt besök hos vår medlemskommun Skellefteå, temat för träffen vad träbyggande. Här nedanför hittar du anteckningar från träffen. En inspelning av besöket finns på Klimatkommunernas youtubekanal.

Politiska beslut som skapar det hållbara och klimatsmarta byggandet i Skellefteå

Evelina Fahlesson, kommunalråd Skellefteå kommun

 • Skellefteå växer snabbt – viktigt att det sker med hållbarhet i fokus. Batterifabriken skapar jobb. Viktiga strategiska dokument är bland annat vår träbyggnadsstrategi.
 • Planerar för Norrbottniabanan, har också ett helt nytt kollektivtrafiksystem och jobbar med invånarna för att de ska lära sig åka buss på ett modernt sätt.
 • Skellefteå airport  kommer kunna erbjuda möjlighet att flyga med minskad klimatpåverkan mha miljöbränsle. Alla inrikes flygresor som kommunen gör klimatkompenseras.
 • Mål om 5000 bostäder fram till 2025, dvs ett betydligt ökat bostadsbyggande. Hållbarheten i fokus när vi samarbetar med de kommunala bolagen.
 • Det är naturligt för aktörer som vänder sig till oss att de vill vara med i hållbarhetsarbetet, kommunens arbete skapar en efterfrågan i hela kommunen.
 • I dagsläget har vi också ett hållbarhetsprogram som är ett paraplyprogram, men det är fokus på verkstad just nu. Otroligt många finns med oss i arbetet. En fantastisk situation, lite omvälvande. Stolta företag och invånare.

Klimatarbetet en viktig del för samhällsomställningen

Jan Tarras Wahlberg, miljöstrateg Skellefteå kommun

 • Tidigt en dröm om att de norrländska städerna skulle kunna vara ledande i miljöarbetet, god tillgång till hållbar energi, trä m.m.
 • Modiga politiker har vågat satsa, och jobbat mycket med dialog och visioner för att få med medborgare och företag på resan. Träbyggnadsarbetet är ett bra exempel – började jobba med träindustrin för att skapa tillfällen till förädling m.m. Kan man förädla mer så ökar man sysselsättningen ordentligt.
 • Nu vet entreprenörerna som kommer till Skellefteå att det är trä som gäller.

Träinnovationsklustret och hållbart byggande i samarbete för ett växande Skellefteå

Regional förstärkning som knyter ihop företag med forskning, utveckling, utbildning, provningsverksamhet och sporrat det offentliga att bli en bättre beställare.

Britt Inger Brisadottir (Utvecklingsstrateg Skellefteå kommun), Bror Sundqvist ( verksamhetsledare, Träcentrum Norr/LTU), Rickard Falkman (platschef RISE) och Lars Engman (verksamhetsledare Träbransch Norr AB)

 • Lång tradition av träbyggande, startade 1995. En styrka är stiftelsen, som jobbat mycket strategiskt med bl.a. campusområdet. Delar också ut ett träpris varje år m.m.
 • Stiftelsen Träenigheten Skellefteå är paraplyorganisationen för träinnovationsklustret.
 • Varför är trä viktigt? Råvaran, stark industri. Campusområdet med forskning på området.
 • Lärande process från 1994 fram till 2008 genom olika nationella och EU-projekt. Nu ordinarie verksamhet, fokus hållbart träbyggande. Träbyggnadsstrategin togs 2014 och riktlinjer för hållbart byggande togs 2015. 2020-2021 uppdaterar vi träbyggnadsstrategin pga mycket nytt i branschen med LCA, klimatdeklarationer m.m.
 • Varför bygger vi i trä? Bra livsmiljö för människan, ansvarstagande för klimatet och miljön, hänsyn till ekonomi i ett längre livscykelperspektiv.
 • SKEBO (bostadsbolag), Skellefteå industrihus och support/lokaler är också med.
 • Länk: Hållbart träbyggande i Skellefteå
 • Länk: Trästad Sveriges inspirationssamling om träbyggnader

Välkommen till Sara Kulturhus i Skellefteå

 • Introduktionsfilm, intervju med Håkan Högdahl
 • En klimatpositiv byggnad, Byggprojektledare, Håkan Högdahl
  • Reducerat GHG med 57 % genom att bygga som vi gör.
  • Klimatsmart hus, har en energicentral som kommer att driftas av Skellefteåkraft. På vintern tas energi från stadens fjärrkylasystem. Det finns alltid lite värme i fjärrkylan som nu kommer att återvinnas. Besparingen som görs jämfört med att kyla och värma på ett konventionellt sätt är 700 000 kWh/år (en vanlig villa förbrukar ca 15 000 kWh/år)
  • Batterirum som är kopplat till solceller på fasader och tak. Effekt 150 kWE och energiinnehållet är 400 kWh. Kommer att försörja sprinklerpumparna med ström, detta är inte gjort någon annanstans.
  • Sprinklertanken rymmer 700 m3
  • Solpanelerna levererar 160 kW vid peak. Vanlig villa max 9 kW
  • 70 fördelningscentraler på el finns i fastigheten.
  • 18 ventilationsaggregat
  • I konsthallen fuktning och avfuktning
  • Två fjärrvärmecentraler och CO2-styrning på all ventilation.
  • Styrsystemet för värmepumpen är utvecklat av Skellefteåkraft och ABB, är självlärande så att det ska bli bättre och bättre med tiden.
 • Kulturhusets verksamhet , VD Maria Ekberg Brännström
  • Viktigt – detta är ett publikt hus, det ska vara öppet och tillgängligt. Ville att betraktare från utsidan ska se att det händer saker på insidan
  • Namnet kommer från Sara Lidman, som är författare från Västerbotten, i ska förvalta hennes själ och hennes sätt att tänka
  • Huset har ingen baksida, en entré mot norr bl.a. för att vara beredda på Norrbottniabanan och andra entréer också
  • Kommer att bli en mötesplats för många.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.