Vad är tillräcklighet och hur kan det praktiseras i ett konsumtionssamhälle?

Åsa Callmer, doktorand på KTH, har kommit fram till att köpstopp ger ökat välmående och gör att folk upplever mindre stress. I sin avhandling Making sense of sufficiency: Entries, practices and politics, undersöker Åsa Callmer centrala element i en ”tillräcklighetspolitik” och genom intervjuer med offentliga tjänstemän och företrädare för det civila samhället utforskar hon hinder och potential för att styra samhället mot tillräcklighet. pid=diva2%3A1380175&dswid=4505 

Läs pressmeddelandet här

Se inspelning från vår webbfika med Åsa 2019

Läs artikel på Forum för miljösmart konsumtion

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.