Träbyggnadsstrategi

Växjö kommun och Skellefteå kommun har antagit träbyggnadsstrategier. I Växjös strategi finns mål om att 50 procent av nybyggnation ska vara i trä. Krav i detaljplanen och markanvisning. Trä är en lokal och förnybar råvara som är enkel att bearbeta, lätt att transportera och vacker som byggmaterial. Byggkostnader blir bara marginellt dyrare och kommunen använder sig av ett jämförelseförfarande. Mycket fokus på nybyggnation, men ser stor potential i befintligt bestånd.  En ny tågstation och kommunhus i trä och glas planeras – klart 2020/2021. Kommunen skriver i sina ägardirektiv in krav om trä, energi, miljöbyggnad silver, förnyelsebar produktion (kommer krav på LCA). Färdigställda träbyggnadsprojekt:

  • Vallen Norra. Hur utforma förfrågningsunderlag där så många som möjligt kan vara med och svara. Jobbar med totalentreprenader. Två vån i betong och resten i trä. Trapp och hiss i betong.
  • Passet. Trästomme – platsbyggda element i fältfabrik. Trä i fasad. Inget ritat i underlaget. Upp till entreprenören att rita. Två vån betong, resten trä.
  • Arken. Under produktion nu. Korslimmat massiva träelement.
  • Docenten. Studentbostäder. Krav på stomme i trä, hoppades på modulmontage och det blev det. Ica har lokalen i botten. Två vån och hiss i betong. 240 moduler.

Det har byggts olika projekt i Växjö, högre lägenhetshus och radhus. Ibland 2 plan i betong, hiss och trapp i betong och stomme i trä.  Väderskydd ex. ett tält över arbetsplatsen. Ibland har byggen väderskydd och ibland inte.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.