Visualisering av klimatomställningen, medlemsträff 1 september 2021

Den 1 september hade vi en träff för Klimatkommunernas medlemmar om visualiseringsverktyg. Vi hade med oss personer från ClimateView, FutureproofedCities och Svalna och kommuner som testar verktygen berättade om sina erfarenheter. Här hittar en inspelning av träffen, anteckningarna finns här nedanför.

ClimateView

Orren Shalit ger en kort intro till ClimateView (Tid i filmen: 2 min)

Företaget heter ClimateView, verktyget heter nu ClimateOS

Startade 2018 och utvecklades i samarbete med Klimatpolitiska rådet, Energimyndigheten, Naturvårdsverket. Blev Panorama. Utvecklats och förfinats tillsammans med kommuner.

Lisa Nilsson visar Borås board (ClimateView) (6 min)

Började testa förra hösten

Varför behövde Borås ett visualiseringsverktyg? Vi hade tagit fram koldioxidbudget – behov av att samla och visualisera arbete.

Testade och upphandlade

Mål att minska utsläpp 16 % per år

Så här ser det tex ut för egenproducerad el och fjärrvärme:

Det röda visar utsläppen och hur de fördelar sig inom olika områden. Den gröna delen beskriver lösningar/omställningar som behöver göras. Klickar man sig vidare kommer man till förklaringar – vad omställningen innebär och på vilket sätt den leder till minskade utsläpp.

På nästa nivå (gula) visar åtgärder (genomförda, pågående, beslutade, idé/förslag). Här samlas det konkreta arbetet.

Verktyget är viktigt för att ge gemensam bild och uppfattning om vad problemet är, vilka områden behöver vi ställa om och hur vi jobbar för att göra det. Viktigt internt, politiker, Boråsare.

Använder det också i diskussionsforum – viktigt underlag.

Ska besöka tre gymnasieklasser för att låta dem testa, utvärdera och få feedback.

Blir tydligt var vi har åtgärder och var det behövs fler åtgärder.

Elin Sundqvist visar Helsingborgs board (ClimateView) (14 min)

Utgår i ClimeView från: Mål om nettonoll 2035, även inkluderat flygresor och köpt el.

Finns två visningslägen. Helsingborg och Borås har valt olika.

Anledning att vi började använda ClimeView: åskådliggöra vilka utmaningar vi har och hur medborgare kan bidra. Används inom avtalet Helsingborgarnas klimatavtal. Möjlighet till snabb återkoppling. greenchangehbg

Climeview ger ett bra visuellt stöd att bryta ned utsläppen och hjälp för att kvantifiera lösningar och se hur de matchar med våra utsläpp. Hjälper mig som strateg att ställa rätt frågor.

Bra hjälp för att se koppling mellan olika åtgärdsmekanismer. Hur åtgärderna påverkar varandra och om summan av ansträngningarna går ihop.

Framöver: bra stöd när vi ska jobba fram energiplan. Ger gemensam bild.

Frågor och diskussion ClimateView (24 min)

Hur mycket tid tar det att lägga in allt? Datan fanns. Största tiden gick åt att bestämma hur det skulle struktureras. Workshops och hjälp från ClimateView.

Vad har ni fått för reaktioner från politiker/medborgare? Mycket positivt, har lett till bra diskussioner om utsläppen, inte så mycket om själva verktyget.

FutureproofedCities

Mayeda Jamal ger en kort intro till FutureproofedCities (45 min)

Hjälp att utveckla klimatstategi/plan. Finns mål och åtgärder i verktyget att välja från men går också att lägga till egna.

Mäter i pengar och i koldioxidminskning

Vill skapa global community för att utbyta erfarenheter. 147 användare just nu världen över.

Skapa medborgarengagemang. Går att bjuda in invånare att delta i olika aktiviteter.

Linda Birkedal berättar om Lunds arbete med FutureproofedCities (51 min)

Bakgrund: Mål om halvering av utsläpp till 2020, jämfört med 1990 – nådde 2018. Största minskningen skedde inom el/värme. Men utmaning att minska utsläppen inom transporter. Mål: klimatneutrala 2030. Lunds klimatpolitiska råd påtalat att samverkan behöver bli bättre för att målen ska nås.

Behov: Visualisera, involvera och samskapa färdplan. Futureproofed kunde hjälpa till med alla tre.

Nu ligger det ute, men byggs ut efterhand.

När man först kommer in ser man hur det ser ut med utsläppen i Lund. Tydliggör att transportsektorn är den stora utmaningen – viktigt för att kommunicera med medborgare.

Kan gå vidare för att se hur prognosen ser ut. Där ligger också exempel på vad som behöver göras. Åtgärder beskrivs som går att klicka in sig på:

Involvera – att göra lundaborna delaktiga. Görs genom att medborgare kan delta i åtgärder.

Samskapa färdplan – så vill vi göra det: använda futureproofed genom att låta andra lägga in åtgärder.

Lättanvänt och intuitivt system.

Support som snabbt ger svar.

Serge de Gheldere berättar mer om FutureproofedCities (1 tim 12 min)

Serge, VD på Futureproofed, berättar mer om verktyget:

  • Byggt upp en community som ger användare möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter. Belgien, Frankrike, Sverige mfl länder har användare. Automatisk översättningstool
  • Kan visa vilka sidovinster som klimatstrategin kommer att ge.
  • Kan visa vad åtgärderna betyder i pengar
  • Karta att jämföra kommuner med varandra och vilka som är bra på vad

Svalna

David Andersson ger en kort intro till Svalna (1 tim 27 min)

Grundare: David Andersson

Mäter konsumtionsbaserade utsläpp och gör spendanalys.

Handfull kommuner kommer att vara testpiloter.

Felix Ockborn berättar hur Tyresö jobbar med Svalna (1 tim 29 min)

Mål och styrning. Har under senaste året arbetat om hur kommunen styrs. Integrera hållbarhetsarbetet utifrån kommunplanen. Ett av målen är hållbar ekonomi. Tyresö kommuns inköp, investeringar och resursanvändning sker inom den cirkulära ekonomins villkor – kostnadseffektiv, balanserad och klimatneutral.

För att se vad detta innebär och skapa diskussion testar vi Svalna.

David Andersson berättar mer om Svalna (1 tim 33 min)

Började med en app för att analysera konsumtionsdata från privatpersoner. Under hösten: presentera hur konsumtionsvanorna påverkas av att appen används.

Vill kunna jämföra olika leverantörer som ska kunna användas vid upphandling.

Testas av universitet.

Spendanalys: samlar in data, beräknar och levererar resultatrapport och beslutssystem.

Kan gå bakåt i tid för att se förändring.

Går att se hur olika förvaltningar ligger till. Mål och åtgärder läggs in och beräknas.

Uppskatta förändringen i pengar.

Datan hämtas från kommunens ekonomisystem.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.