Ny guide för minska spill av konstgräs

Det finns över 760 elva-mannaplaner, ca 280 fem till nio-mannaplaner och 85 hallar med konstgräs i Sverige (IVL 2019). Fördelarna med fotbollsplaner i konstgräs är många, inte minst att planerna är relativt lättskötta och spelbara året om vilket gör att en konstgräsplan kan användas upp till 2000 timmar per år till skillnad på en naturgräsplan som kan spelas på ca 300 timmar på ett år. Nackdelarna är att de är tillverkade i plast vilket dels är ett problem då största andelen plast är av fossilt ursprung, dels att gummigranulaten sprids via dagvattnet till vattendrag, sjöar och hav.  IVL har identifierat konstgräsplaner som den näst största källan till mikroplaster.

Klimatkommunerna har samlat hur de kommuner som kommit igång med att minska spillet arbetar och tagit fram en processguide för hur kommuner strategiskt kan jobba med att markant minska granulatspillet från konstgräs.

I guiden presenteras en process för att arbeta fram en handlingsplan i kommunen med syfte att minska spillet av gummigranulat från planerna. Här presenteras även förslag på åtgärder som kommunerna kan använda för att minska spillet. Guiden är framtagen av Klimatkommunerna med stöd från Naturvårdsverket.

Konstgräs och granulat

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.