Buss i Malmö

Bättre förutsättningar
för kommuner

Vi driver klimatopinion

Kommuner och regioner är nyckelspelare i Sveriges klimatarbete. I och med närheten till medborgarna, den långa erfarenheten av fysisk planering och energistyrning samt genom rollen som stora arbetsgivare är de betydelsefulla klimataktörer i resan mot uppsatta klimatmål. Klimatkommunernas medlemmar har alla ett klimatarbete som ligger i framkant, med tuffa klimat- och energimål och ambitiösa åtgärder. En god dialog där nationell och lokal nivå aktivt underlättar för varandra är nödvändig för att kommuner ska kunna agera som den lokala samhällsaktör de är och för att arbetet med att driva den lokala utvecklingen i samverkan med företag, organisationer, invånare och andra aktörer ska bidra till att nå uppsatta nationella och lokala målsättningar.

Våra samlade förslag finns i rapporten Klimatkommunernas förslag till förändrad lagstiftning och nya styrmedel

Vårt förslag: Inkludera alla kommuner i Sveriges klimatarbete genom ett klimatavtal

Klimatkommunernas förslag Inkludera alla kommuner i Sveriges klimatarbete genom ett klimatavtal är ett underlag till vidare utredning och lyfter behovet av att skapa en röd tråd i klimatarbetet mellan lokal, regional och nationell nivå.  Vi ser fram emot en god dialog om förslaget och om andra möjligheter som kan stärka kommuners och regioners klimatarbete!

Vad vill Klimatkommunerna inom olika områden?

Klicka dig vidare till områdena nedan för att läsa mer om vad vi anser behöver förändras på statlig nivå för att kommuner ska komma längre i sitt klimatarbete.

Senast ändrad: 2024-05-15 10:23

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.