Integritetspolicy för Klimatkommunerna

Denna integritetspolicy förklarar hur Klimatkommunerna samlar in och använder personuppgifter.

Kontakta Klimatkommunernas kansli vid frågor kring personuppgifter: kansliet@klimatkommunerna.se

Behandlingen av personuppgifter

Vår målsättning är att du ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss på Klimatkommunerna. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen.

 

Personuppgiftsansvarig

Klimatkommunerna är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom föreningen.

 

När sker behandling av personuppgifter och vilka personuppgifter registreras?

Klimatkommunerna behandlar personuppgifter när du:

  • Ansöker om medlemskap i Klimatkommunerna
  • Ingår i styrelse, valberedning, är revisor, kontaktperson eller deltar i arbetsgrupp.
  • Anmäler dig till någon av våra träffar, konferenser eller evenemang som Klimatkommunerna arrangerar
  • Kontaktar oss via kontaktformuläret på Klimatkommunerna.se
  • Förekommer på fotografier eller filmer som vi använder i vår kommunikation
  • Kontaktar oss via e-post
  • Skriver upp dig som prenumerant på vårt nyhetsbrev

 

Laglig grund för behandling av personuppgifter

Klimatkommunerna hänvisar i första hand till berättigat intresse för behandling av personuppgifter och i förekommande fall också till avtal eller rättslig förpliktelse.

 

Ändamålet med behandlingar av personuppgifter

De personuppgifter som behandlas hos oss används dels för att fullfölja vårt uppdrag gentemot våra medlemmar i enlighet med våra stadgar och verksamhetsplaner, dels för administration av beställda tjänster.

 

Registrerade uppgifter

Normalt hanteras namn, e-postadress, telefonnummer, organisation och yrkesroll. Därutöver registreras bara sådana personuppgifter som är nödvändiga för att Klimatkommunerna ska kunna fullfölja den uppgift för vilken personuppgiften behövs.

 

Klimatkommunerna registrerar aldrig så kallade känsliga uppgifter med undantag av uppgifter om till exempel allergier eller speciell kost vid evenemang som Klimatkommunerna arrangerar.

 

Enkätsvar och annat underlag för benchmarking anonymiseras efter genomfört uppdrag.

 

Utlämnande av personuppgifter

När personuppgifter hanteras av Klimatkommunerna i någon av nämnda situationer enligt förteckningen ovan, kan personuppgifter komma att lämnas ut till utomstående, det vill säga till personer eller företag utanför Klimatkommunerna, i den utsträckning det krävs för att administrera eller för utföra uppdraget.

 

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande det vill säga tillhandahålla tjänsten eller utbildningen, fakturera med mera. Dina kontaktuppgifter ligger kvar i vårt kontaktpersonerregister, till dess du önskar att uppgifterna ska tas bort.

 

Registerutdrag och rättelser

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Klimatkommunerna. Du ska i sådant fall begära detta skriftligen till Klimatkommunernas kansli enligt ovan. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig, missvisande eller vill få den borttagen från till exempel utskickslistor, kan du också vända dig till vårt kansli och skriftligen begära ändring.

 

Cookies   

Om cookies på klimatkommunerna.se/foodjams.se

Vår webbplats använder sig av cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan bestämma till vilken omfattning cookies är tillåtna genom inställningarna i din webbläsare. Vi förutsätter att du godkänner att cookies används om din webbläsare är inställd att tillåta dem.

 

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som sparas på din enhet när du besöker en webbplats. Cookies används vanligtvis för att ge besökaren en bättre upplevelse av webbplatsen samt tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie kan också användas att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma kaka. Cookies används på de flesta webbplatser och är inget som är skadligt för din dator.

 

Mer information om cookies, och hur du kan hantera, stänga av eller ta bort dem, finns på www.minacookies.se, www.cookielagen.se och www.pts.se.

 

Våra cookies

För att göra användarupplevelsen bättre sparas cookies som exempelvis gör att du inte behöver se en informationspopup flera gånger. Dessa cookies innehåller ingen personlig information och sparas endast i din webbläsare.

 

Tredjepartscookies

Google Analytics

Används för att kunna se antal besök och hur besökarna använder vår webbplats. Det sparas ingen personlig information och vi kan således aldrig koppla ihop information som sparats till en specifik person.

Ta bort cookies

Du kan välja att ändra dina inställningar för användning av cookies på sajten: Ta bort cookies från denna sajten.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.