Personer som pratar i grupper i röda soffor.

Är ni en kommun eller region som vill öka takten i klimatomställningen? Bli medlem i Klimatkommunerna!

Vi erbjuder en stadig plattform för utbyte av idéer och arbetsmetoder. Tillsammans påverkar vi dessutom för en bättre klimatpolitik. Kraven för medlemskap i Klimatkommunerna är att kommunen/regionen politiskt beslutar eller har beslutat om att arbeta för att:

  • kontinuerligt inventera utsläpp av växthusgaser
  • sätta upp mål för att minska utsläppen
  • ha en handlingsplan och genomföra åtgärder för att minska utsläppen
  • kontinuerligt informera om arbetet till nätverket.

Därefter görs ett utvärderingstest där vi tittar på det totala klimatarbetet i organisationen. Detta ligger till grund för ett eventuellt erbjudande om medlemskap, i vilket fall kommunen/regionen kan ta ett politiskt beslut om att gå med i Klimatkommunerna.

Här finns testet för kommuner.

Här finns testet för regioner. 

Föreningen finansieras huvudsakligen av medlemsavgifter som fastställs av årsmötet. 2023 är medlemsavgiften 4000 kr + 0,3 kr/invånare (upp till 150 000 inv dvs. 49 000 kr) för kommuner och 49 000 kr för regioner. Kontakta föreningens kansli om ni är intresserade av att bli medlemmar i Klimatkommunerna.

Röster från medlemmar

Vi medlemskommuner har stort inflytande över vilka aktiviteter som ska prioriteras.

Alltid väldigt strukturerade träffar. Kanon!

Genom kontaktlistan är det mycket enkelt att vara delaktig i föreningens arbete. Det är den enda sådan som jag känner till som faktiskt fungerar – skickar man en fråga kommer det svar.

Det är lätt att vara delaktig i föreningens arbete. Det finns alla möjligheter att vara aktiv i olika arbetsgrupper etc. och det är lätt att initiera och bidra i diskussionstrådarna via mail.

Kansliet fångar upp aktuella frågor och ser till att få möjlighet att vara med när det finns förslag och remisser. Även om vi inte alltid lämnar synpunkter är det ett bra sätt att få förhandsinfo om nya regler och sådant som är på gång från nationellt håll. 

Observatörskap

Att vara observatör i Klimatkommunerna är ett sätt att bekanta sig med föreningens arbetssätt och få inblick i vårt arbete innan ni ev. tar beslut om att bli medlemmar. Det är ett sätt att upptäcka nyttan med nätverket och våra resurser för att dels stärka upp det egna klimatarbetet, dels undersöka om ett eventuellt medlemskap är av intresse.

I detta dokument hittar ni en del användbar information om föreningens verksamhet och rutiner. Ni är välkomna att kontakta föreningens kansli för mer information!

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.