Är ni en kommun eller region som vill öka takten i klimatomställningen? Bli medlem i Klimatkommunerna!

Vi erbjuder en stadig plattform för utbyte av idéer och arbetsmetoder. Tillsammans påverkar vi dessutom för en bättre klimatpolitik.

Kraven för medlemskap i Klimatkommunerna är att kommunen/regionen politiskt beslutar/har beslutat om att arbeta för att:

  • kontinuerligt inventera utsläpp av växthusgaser
  • sätta upp mål för att minska utsläppen
  • ha en handlingsplan och genomföra åtgärder för att minska utsläppen
  • kontinuerligt informera om arbetet till nätverket.

Därefter görs ett utvärderingstest där vi tittar på det totala klimatarbetet i organisationen. Detta ligger till grund för ett eventuellt erbjudande om medlemskap, i vilket fall kommunen kan ta ett politiskt beslut om att gå med i Klimatkommunerna. Här finns testet.

Föreningen finansieras huvudsakligen av medlemsavgifter som fastställs av årsmötet. 2019 är medlemsavgiften 4000 kr + 0,25 kr/invånare (maxbelopp 36 000 kr) för kommuner och 4000 kr + 0,10 kr/invånare (maxbelopp 36 000 kr) för regioner.

Kontakta föreningens kansli om ni är intresserade av att bli medlemmar i Klimatkommunerna.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.