Verksamheten

Vision
Klimatkommunerna är organisationen med högst trovärdighet i klimat- och energifrågor lokalt och regionalt. Genom ett ambitiöst, professionellt arbete med stor politisk bredd är Klimatkommunerna en självklar part i planering och utvecklande av klimatpolitik på nationell, men även på internationell, nivå.

Verksamheten

Klimatkommunerna verksamhetsplan 2019-2020 kan du läsa mer om hur Klimatkommunerna arbetar. Här beskrivs också föreningens mål och syfte och vad verksamheten ska kännetecknas av.

Du kan också ta del av Klimatkommunernas verksamhetsberättelse 2018 som beskriver vad vi gjorde under 2018. För fler verksamhetsberättelser, kontakta kansliet.

Stadgar

Klimatkommunernas stadgar_20130502 beskrivs formerna för Klimatkommunernas verksamhet.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.