Trädstam i skog framför en sjö.

Vi skapar en framtid att längta till

Vad är Klimatkommunerna?
Klimatkommunerna är en ideell förening för kommuner och regioner med ett klimatarbete i framkant.

Vilka är medlemmar?
Du hittar alla våra medlemmar här.

Vilka får vara med?
Kommuner och regioner som politiskt beslutar:

  • att kontinuerligt inventera utsläpp av växthusgaser
  • att sätta upp mål för utsläppen
  • att ha en handlingsplan och genomföra åtgärder för att minska utsläppen
  • att kontinuerligt informera om arbetet till föreningen.

Hur gör en kommun eller region som vill bli medlem?
Svarar på frågorna i medlemstestet och kontaktar kansliet.

När startade Klimatkommunerna?
Lunds kommun ansökte 2001 hos regeringen om medel till att starta Klimatkommunerna – ett nätverk för kommunalt klimatarbete. Initiativet togs tillsammans med elva andra kommuner. Visionen var och är att få till stånd ett samarbete mellan Sveriges kommuner för ett effektivare lokalt klimatarbete. Syfte är att minska utsläppen av växthusgaser. Den 14 november 2008 ombildades Klimatkommunerna från nätverk till förening.

Varför behövs Klimatkommunerna?
I och med närheten till medborgarna, den långa erfarenheten av fysisk planering och energistyrning samt genom rollen som stora arbetsgivare, har kommuner en nyckelroll i Sveriges klimatarbete. Genom att byta erfarenheter och tillsammans ta fram nya lösningar ökar vi takten i klimatomställningen. Vi blir också en stark röst för att påtala kommunernas roll i den nationella klimatpolitiken.

Vad händer i Klimatkommunerna?
Det pågår en ständig dialog mellan medlemmarna i olika klimatrelaterade frågor. Vi träffas på nätverksträffar tre gånger om året och däremellan håller vi dialog genom webbmöten och maillistan. Vi arbetar också med att sprida bra klimatarbete till andra genom nyhetsbrev, webb, media och genom att medverka på träffar och konferenser.

Hur gör jag för att prenumerera på Klimatkommunernas nyhetsbrev?
Fyll i din mailadress i formuläret här nedan.

Vad är skillnaden mellan Klimatkommunerna och Sveriges Ekokommuner?
Vi är två helt olika föreningar – Klimatkommunerna har färre medlemmar, ett medlemstest som fungerar som ett intagningsprov, och fokus på strategiskt klimatarbete (utsläppsminskning, inte anpassning) inkl. konkreta åtgärder. Vi jobbar mycket med påverkansarbete, ingår i 2030-sekretariatet och har nära dialog med flera myndigheter.

Vi är inte säkra på att vi kan bli medlemmar, men är nyfikna på föreningens arbete, kan vi få en provperiod?
En kommun som vill känna på vad Klimatkommunerna gör innan den tar steget om att ansöka om medlemskap kan delta som observatör under ett år. Läs mer här

 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.