Webbfika med Fredrik Holm 26/9

Vänd pyramiden – planera för en hållbar mobilitet. Webbfika med Fredrik Holm 26/9 kl 14-14.30

Vänd pyramiden i trafikplaneringen så att fotgängaren kommer i första rummet. Det ger de bästa  förutsättningarna för en hållbar mobilitet.

Det är huvudbudskapet i Gröna Bilisters nya bok, skriven av miljöskribenten Fredrik Holm. Boken ger såväl bakgrundsfakta som argument för att tätorter som planeras för fotgängare i första hand, därefter kollektivtrafik och cykel också blir levande, trygga och välmående tätorter. Den innehåller också flera exempel på städer som vänt på pyramiden, både i Sverige och utomlands. För att kunna vända på pyramiden måste den s k fyrstegsprincipen tillämpas mer och bättre än idag. En sektion av boken utreder varför denna princip, som alla parter bekänner sig till, har så svårt att få genomslag i den praktiska trafikplaneringen.

Välkommen in i fikarummet! 

Klimatkommunernas webbfika är en halvtimma via Skype med en intressant gäst.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.