Skattelättnad för arbetsresor – Klimatkommunernas remissvar

Klimatkommunerna svarar idag på betänkandet Skattelättnad för arbetsresor. Vi är i stort sett nöjda med förslaget, som innebär att rekommendationer vi lagt fram under lång tid nu kommer att bli verklighet. Här är några sammanfattade synpunkter från vårt remissvar:

  • Klimatkommunerna ser positivt på att den nya modellen gynnar kollektivtrafikresenärer jämfört med dagens system. Det är också mycket bra att utredningens förslag gynnar samåkning, genom att alla personer i fordonet får samma skattelättnad per person.
  • Satsningar på att öka cykelpendlingen måste komplettera reseavdraget, för att få en hållbar helhet i svenskarnas arbetspendlande. Många förslag finns i den nationella cykelstrategin. Insatserna behöver planeras i samverkan med kommuner, som har mycket kunskap och erfarenheter av vad som fungerar bra och mindre bra i praktiken. Här är gärna Klimatkommunerna en dialogpartner, i samverkan med Svenska Cykelstäder m.fl.
  • Klimatkommunerna är positiva till att reglerna för arbetsresor förenklas, och att reseavdragets nya utformning kommer att medföra lika stor skattelättnad oberoende av inkomstnivå. Det upplevs som rättvist och möjliggör arbetspendling även för människor med lägre inkomster.
  • En problematik som inte berörs är att nuvarande regelverk uppmuntrar till bilförmåner som exempelvis användandet av egen bil mot milersättning och resor med tjänstebil.
  • Vi rekommenderar att de totalt sparade pengarna med det nya förslaget används till investeringar i områden som idag är bilberoende.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.