Debatt: Kommunerna har en nyckelroll i omställningen

Publicerad i Lokaltidningen Växjö-Alvesta 13/11Laholms Tidning 13/11, Västerbottens-kuriren 14/11, Hallandsposten 14/11, Gefle Dagblad 14/11,  Södermanlands Nyheter 16/11, Länstidningen Södertälje 21/11, Katrineholms-kuriren 25/11, Bohusläningen 25/11, m.fl.

Kommunerna har en nyckelroll i omställningen

Omställningen till ett fossilfritt Sverige är i full gång och kommunerna har en nyckelroll i arbetet. Förutsättningarna för klimatarbetet ser väldigt olika ut runt om i landet beroende på kommunens ekonomi, storlek och geografiska läge. Det är dock en vanlig missuppfattning att ett ambitiöst klimatarbete behöver bli dyrt eller komplicerat.

Det handlar inte om att alla måste genomföra stora satsningar på nya innovativa projekt utan snarare om att fler behöver genomföra förändringar som redan lyckats på annat håll. Många av dem ger dessutom positiva synergieffekter på arbetsmiljö, hälsa och ekonomi.

Klimatkommunerna samlar 37 kommuner som vill snabba på klimatomställningen. Medlemmarna har lång erfarenhet av framgångsrikt klimatarbete, både i den egna organisationen och i kommunen som geografiskt område.

Klimatkommunerna och regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige samarbetar för att lyfta fram effektiva klimatåtgärder som fler kommuner kan genomföra. Tillsammans arrangerar vi en konferens i Stockholm den 26 november där vi belyser kommunernas möjlighet att agera med hjälp av upphandling, kommunikation, som arbetsgivare och samhällsbyggare.

Vi uppmanar alla Sveriges kommuner att:

1. Använda möjligheten att ställa klimatkrav vid offentlig upphandling. Enligt en analys från Upphandlingsmyndigheten uppgår växthusgasutsläppen från kommunernas inköp till 12 miljoner ton CO2 varje år. Genom att aktivt arbeta med upphandlingarna kan kommunen göra stor skillnad.

2. Sätta ett mål för när kommunens egna transporter ska vara fossilfria och arbeta parallellt med effektivisering och optimering. Ställ krav på fossilbränslefria fordon och förnybara bränslen i upphandling och bygg ut laddinfrastrukturen där det behövs.

3. Göra det lätt att resa rätt. Inför en policy som premierar klimatvänliga tjänsteresor och underlättar användandet av till exempel cykel och kollektivtrafik för kommunens anställda. En konkret åtgärd kan vara att klimatväxla och ta ut en intern avgift för flygresor som till exempel kan bekosta tågresor och teknik till distansmöten.

4. Sätta solceller på kommunens byggnader. En investering med kort återbetalningstid.

5. Energieffektivisera. Genomför en kartläggning av fastighetsbeståndet för att få koll på hur och var i varje byggnad energin förbrukas. Vidta därefter åtgärder vid renovering och underhåll. Här finns pengar att spara för de flesta.

Många kommuner gör redan detta och mycket mer för att minska utsläppen. För att Sverige ska nå klimatmålen behöver de goda exemplen spridas över hela landet. Så kan Sverige bli världens första fossilfria välfärdsland.

Lennart Bondeson, kommunalråd Örebro och ordförande i Klimatkommunerna

Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.