Klimatkommunernas decembernyheter

Året går mot sitt slut och det är en vecka kvar till jul. När vi ser tillbaka på 2019 kan vi konstatera att medan FN:s klimatförhandlingar i Madrid blev ett fiasko, har väldigt mycket annat hänt.

2019 var bland annat året då miljontals barn och unga världen över skolstrejkade för klimatet, och Europeiska Investeringsbanken satte stopp för investeringar i fossil energi efter 2021. Det var också året då flera stora internationella tidningar lade fokus på klimatet, bland annat The Guardians artikelserie The Polluters (där man t.ex. kan läsa om hur 20 företag står för en tredjedel av världens utsläpp) och TIME Magazines The climate issue. Och i förmiddags presenterade den svenska regeringen sin klimatpolitiska handlingsplan.

Det finns starka reaktionära krafter i världen, som vill bromsa omställningen till ett fossilfritt samhälle. Men det finns också en växande rörelse som jobbar för en framtid att längta till. Klimatkommunerna är en del av den rörelsen.

Våra medlemskommuner har alla insett att ett strategiskt och aktivt klimatarbete går hand i hand med god välfärd och folkhälsa, ett nöjdare näringsliv, bättre livskvalitet och en stabilare ekonomi. De har mängder av erfarenheter, arbetsmetoder, argument, finansieringsmodeller och idéer, som kan skalas upp för att få fart på kommuner som ännu inte bidrar tillräckligt i klimatomställningen. Under året som gått har Klimatkommunerna bland annat:

  • hållit nätverksträffar i Karlstad, Linköping och Örebro.
  • bjudit in till konferens tillsammans med Fossilfritt Sverige
  • lanserat Klimatkommunernas nya hemsida och Klimatkommunernas tiopunktslista med handfasta tips till Sveriges kommuner
  • träffat Riksdagens Trafikutskottet och Miljö- och jordbruksutskottet för att ge kommunernas perspektiv på vad som behövs
  • deltagit i International Conference for Climate Action i Heidelberg
  • ordnat rundabordssamtal om kapitalplaceringar och uppmanat kommuner och regioner att klimatsäkra sitt kapital
  • haft webbfika om trafikplanering, finanser, energi, tillräcklighet, plast, biobränslen och fossilbränslefrihet.
  • sammanfattat klimatdata som finns tillgänglig för kommunerna idag, och vilken typ av data som saknas.

Till alla politiker och kontaktpersoner i Klimatkommunerna, och alla er andra som vi samarbetat med under året, vill vi skicka ett STORT tack! Utan er skulle omställningen tappa fart (och det skulle inte alls vara lika roligt). Njut nu av er ledighet så ses vi nästa år för nya tag.

God jul och gott nytt år!

önskar Filippa och Maria på Klimatkommunernas kansli

Klimatkommunernas decembernyheter hittar du här

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.