Klimatklivet stödjer klimatomställning för kommuner

Investera i åtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser, ansök om investeringsstöd från Klimatklivet senast den 10 mars. Som kommun kan ni bland annat söka stöd för åtgärder inom energieffektivisering, fossilfria transporter, avfall till biobränsle, cykelinfrastruktur och laddstationer. Åtgärderna kan hjälpa till att stärka möjligheterna för dig som kommun att bidra till en omställning av egen energianvändning.

Under 2020 finns det ytterligare ansökningsomgångar planerade mellan den 5–28 maj och den 27 augusti–24 september.

Till Klimatklivets ansökan på Naturvårdsverket

Exempel på åtgärder som Klimatklivet beviljat

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.