Ny parkeringsrapport!

Idag uppfattas plan- och bygglagen kräva att nybyggda fastigheter ska ordna med den bilparkering som behövs för den specifika fastigheten. Dagens regelverk ger dåligt stöd för kommunen att styra mot ett minskat framtida bilinnehav i städer. Arbetet med mobilitetsåtgärder som minskar boendes behov av egen bil skulle få bättre stöd om ändringar av görs av lagen.

I rapporten Att styra mot minskad bilparkering – om plan- och bygglagen, p-tal och mobilitetsåtgärder presenteras förslag på hur PBL skulle kunna förändras för att underlätta planering av hållbar mobilitet i tätorter.

Rapporten är en del av projektet KomPark där Klimatkommunerna tillsammans med IVL och Chalmers arbetar med att undersöka potentialer och barriärer för olika parkeringsstyrmedel.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.