Äldre radioapparat.

Nyhetsbrev februari

Transporter brukar ofta nämnas som den största utmaningen i klimatomställningen. I nyhetsbrevet denna gång kan du till exempel läsa om parkeringsbolaget Parkering Malmö som görs om till mobilitetsbolaget Mobilitet Malmö. Nio parkeringshus ska göras om till mobilitetshus. Ett mycket viktigt normskifte! Och i Karlstad utbildas hemtjänstpersonal i klimatsmart och trafiksäker bilkörning. Utbildare är ingen mindre än den värmländska rallystjärnan Tina Thörner. Vem skulle inte vilja gå den utbildningen?

Vi brukar också lyfta att samarbete är en viktig nyckel för att lyckas med att minska utsläppen. Det kan vara samarbete internt i kommuner, som i Mora där kommunens hållbarhetsstrateger årligen träffar nämnder och styrelser som ett stöd till nämndernas verksamhetsplanering. Klockrent! Det kan också vara samarbete med näringslivet, som i Helsingborg där staden bjudit in betongföretag för att ta fram betongplattor med ett lägre klimatavtryck för markentreprenader. Ett tydligt exempel på att efterfrågan leder till förändring.

Våra februarinyheter hittar du här.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.