Barns skolväg – ny guide

Barn blir allt mindre aktiva, och allt fler föräldrar skjutsar sina barn till skolan och fritidsaktiviteter. Detta är ett mönster som behöver brytas, för barnens skull. Barn och unga behöver minst en timmes fysisk aktivitet om dagen, vilket enligt WHO åtta av tio barn i världen inte uppnår. Av svenska 15-åringar är det endast 13 % av pojkar och 9 % av flickor som uppnår miniminivån. För att bäst bryta mönstret krävs samarbete mellan framförallt kommuner, föräldrar och skolor, men även föreningar och den nationella nivån har en roll att spela. Nu släpper Klimatkommunerna en guide, för att vägleda hur olika aktörer kan jobba med frågan.

I kunskapssammanställningen Hållbart och aktivt resande för barn beskriver vi hur situation ser ut idag, varför den ser ut så och varför den borde förändras. Vi ger även tips på vad olika aktörer kan göra för att förbättra situationen och konkreta exempel från hur olika kommuner har arbetat med frågan. Vi hoppas att blandningen kan göra materialet användbart för ett större antal parter.

Många kommuner har insett vikten av att arbeta med barns skolresor. Ett konsekvent och genomgående arbete behövs och ett större samarbete mellan olika involverade parter verkar vara en nyckel till framgång. Kommuner spelar en central roll, men det är mycket svårt för kommuner att få genomslag för sitt arbete om till exempel föräldrar inte är med på banan. Därför är kommunikation och samarbete viktigt.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.