Frukostseminarium 9 dec: Flexibla parkeringstal och mobilitetstjänster

Hur arbetar kommuner med flexibla parkeringstal? Hur vanliga är de i kommunerna och hur används de av exploatörerna? Vi presenterar en nulägesbild baserad på enkätsvar från 56 kommuner och samtalar om hur hållbara mobilitetstjänster kan täcka de boendes resbehov. Vi får också lyssnar till några kommuner som berättar om hur mobilitetsbehovet räknas fram, när parkeringsköp fungerar samt om hur man lyckas med att följa upp parkeringstalen.

Klimatkommunerna är med i projektet KomPark – kommunala parkeringsstyrmedel för energieffektiva städer. Projektet leds av IVL Svenska Miljöinstitutet med partners Chalmers Tekniska Högskola och Klimatkommunerna och med stöd från Energimyndigheten. Under tre torsdagar i december, januari och februari kommer resultat att presenteras från projektet. Det här är webbinarie 1 om flexibla p-tal. Webbinarie 2 i januari handlar om parkeringslagstiftningen och webbinarie 3 i februari tar upp frågan om parkeringsskatt.

Välkommen på det första av tre frukostseminarium i projektet KomPark. Vi diskuterar flexibla parkeringstal och mobilitetstjänster under en timme mellan kl 08.00-09.00 torsdagen den 9 december.

Läs mer och anmäl dig här. 

 

 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.