Informationsträff om Klimatkommunerna 13 januari

Välkommen på informationsträff om Klimatkommunerna!

Klimatkommunerna är en förening för kommuner och regioner med ett klimatarbete som ligger i framkant. Genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och spridning av goda exempel driver vi på för att Sveriges växthusgasutsläpp ska minska i enighet med uppsatta klimatmål. Vi vill ständigt bli fler och vill nu ge intresserade kommuner möjlighet att få inblick i det vi gör!

Den 13 januari kl. 13:30 – 14:15 anordnar vi därför en informationsträff om Klimatkommunerna, där vi på kansliet tillsammans med styrelse och ett par medlemskommuner presenterar föreningens verksamhet, vad det innebär att vara medlem och hur ni tar steget att bli en del av Klimatkommunerna. Vi riktar oss till dig som tjänsteperson eller politiker i en kommun som är intresserad av föreningen, eller du som är allmänt intresserad av vår verksamhet!

Du kan se informationsträffen i efterhand här.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.