Kvinna som går genom en grönskande allé i stad.

Prisutdelning Steget före: Ett webbinarium om åtgärder för färre bilar i centrum 16 december

Den 16 december hade vi prisutdelning i vår tävling Steget före.  Vi diskuterade olika åtgärder för färre bilar i centrum, ett tillfälle att inspireras för alla, även de som inte varit med i tävlingen. 

Vi intervjuade de tre bidragen för att höra om deras framgångsfaktorer och lärdomar:

Lund: Nordsydliga stråket genom Lunds Stadskärna
I nordsydlig riktning genom Lunds Stadskärna finns ett stråk som fått en ny utformning. Utformning bygger på interaktion och samspel mellan trafikanter och som samtidigt ger förutsättningar för ett gott stadsliv, med uteserveringar och mycket folk som vistas, går eller cyklar i stråket.

Luleå: #engångföralla
#engångföralla är Luleå Kommuns gångutmaning som genomfördes i syfte att öka andelen resor till fots och sätta fokus på att byta ut de onödigt korta bilresorna till att istället gå.

Kalmar: Klimatväxling bil/buss i Kalmar
Med syftet att minska klimatbelastningen och antalet bilar i centrum infördes i oktober 2019 en ny parkeringsstrategi för att få bilister att byta från bil till buss. Merintäkterna från höjning av P-avgifterna ska användas för att subventionera länstrafikens periodkort för resor inom kommunen.

Under tiden diskuterade vår jury tillsammans med deltagare åtgärderna. Juryn bestod av:

  • Lennart Bondeson, Klimatkommunernas styrelseordförande
  • Kerstin Arnemo, ledamot i Klimatkommunernas styrelse
  • Arne Jonsson, ledamot i Klimatkommunernas styrelse
  • Lena Smidfelt Rosqvist, vice VD och forskningschef på Trivector
  • Fredrik Holm, senior miljörådgivare

På slutet delades ett pris ut till vinnaren Luleå kommun.

Här går det att se mötet i efterhand.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.