En skog under hösten ovanifrån med gröna och gula träd möter blått hav.

Inkludera alla kommuner i Sveriges klimatarbete genom ett klimatavtal

Klimatkommunerna presenterar ett förslag på hur ett klimatavtal mellan staten och Sveriges alla kommuner skulle kunna läggas upp. Med utgångspunkt i Sveriges klimatpolitiska ramverk föreslår vi att ett klimatavtal som reglerar ansvar och finansiering, upprättas mellan kommuner och staten. Syftet med klimatavtalet är att statlig nivå möjliggör för alla kommuner att delta i arbetet med att uppnå Sveriges klimatmål. Avtalet innebär att kommunerna åtar sig att sätta mål i linje med de nationella, att genomföra utsläppsminskande åtgärder och att följa upp. Staten, å sin sida, finansierar delar av kommunernas strategiska klimatarbete och upprättar en funktion för samordning, uppföljning och kommunikation. Alla kommuner har rätt att ta del av överenskommelsen.

Förslaget Inkludera alla kommuner i Sveriges klimatarbete genom ett klimatavtal är ett underlag till vidare utredning och lyfter behovet av att skapa en röd tråd i klimatarbetet mellan lokal, regional och nationell nivå.  Vi ser fram emot en god dialog om förslaget och om andra möjligheter som kan stärka kommuners och regioners klimatarbete!

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.