Borås ovanifrån under hösten, hustak, parkeringar och en fors som går genom staden med broar över.

Klimatkommunernas 13 uppgifter – nu är det här!

Idag lanserar vi “Klimatkommunernas 13 uppgifter”, ett inspirations- och utbildningsmaterial för kommuner i klimatomställningen. Materialet är uppdelat i olika uppgifter, och fullt med goda exempel från våra medlemskommuner.

Vi riktar oss till dig som är kommunpolitiker eller tjänsteperson och som har en drivande roll i er lokala omställning. Vår förhoppning är att materialet och exemplen kan hjälpa dig och dina kollegor att hitta samsyn om hur omställningen kan se ut just i er kommun, vilka fördelar den kan föra med sig för hälsan hos era medborgare, det lokala näringslivet, trivseln i era orter och mer därtill.

Materialet har arbetats fram tillsammans av Klimatkommunernas medlemmar, kansli och styrelse samt med hjälp av en konsult. Stort tack till Viable Cities för stöd som möjliggjort framtagandet av materialet.

Vi hoppas du ska hitta något som inspirerar dig! Trevlig läsning!

 

 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.