Frukostseminarium 20 jan: Käppar i hjulet för modern p-planering?

Plan- och bygglagen och Avgiftslagen lyfts ofta fram som otympliga eller otidsenliga för den som vill utveckla en modern parkeringsplanering. Vi går igenom vad dagens lagstiftning säger och presenterar de förslag till förändringar vi tror skulle vara till hjälp. Kommentarer ges från personer med kommunalt perspektiv!

Klimatkommunerna är med i projektet KomPark – kommunala parkeringsstyrmedel för energieffektiva städer. Projektet leds av IVL Svenska Miljöinstitutet med partners Chalmers Tekniska Högskola och Klimatkommunerna och med stöd från Energimyndigheten. Under tre torsdagar i december, januari och februari kommer resultat att presenteras från projektet. Det här är webbinarie 2  om parkeringslagstiftningen och webbinarie 3 i februari tar upp frågan om parkeringsskatt.

Välkommen på det andra av tre frukostseminarium i projektet KomPark mellan kl 08.00-09.00 torsdagen den 20 januari.

Läs mer och anmäl dig här. 

 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.