Frukostseminarium 10 feb: Kan man beskatta bilar medan de står stilla?

Parkeringsskatter har provats i Australien och Storbritannien. Har de varit effektiva? Hur har man fått acceptans? Erfarenheter och senaste nytt presenteras från Nottingham. Vi har också testat idén på svenska kommunpolitiker och kommunala tjänstepersoner och redovisar vad vi funnit. Slutligen redovisas en rättslig analys av införande av en parkeringsskatt i Sverige.

Klimatkommunerna är med i projektet KomPark – kommunala parkeringsstyrmedel för energieffektiva städer. Projektet leds av IVL Svenska Miljöinstitutet med partners Chalmers Tekniska Högskola och Klimatkommunerna och med stöd från Energimyndigheten. Under tre torsdagar i december, januari och februari kommer resultat att presenteras från projektet.  

Välkommen på det tredje av tre frukostseminarium i projektet KomPark mellan kl 08.00-09.00 torsdagen den 10 januari.

Läs mer och anmäl dig här. 

 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.