Nyhetsbrev februari

Så var det dags för även februari att lida mot sitt slut och våren väntar runt hörnet, samtidigt som omgivningen sakta öppnar upp går det inte att låta bli att få vårkänslor! På klimatfronten har det redan hunnit hända en del under året, men som alltid hoppas vi på Klimatkommunerna på mer.

I Altinget den 17 februari läste vi att Roberto Maiorana blir ny generaldirektör för Trafikverket den 1 mars. Roberto Maiorana lyfter att han vill föra en nära dialog med kommuner och regioner. På frågan om han ser någon särskild ”sten som han vill vända på” svarar han att det är för tidigt att säga, han får se när han tillträder. Klimatkommunerna hälsar Roberto Maiorana välkommen till nya jobbet och hjälper gärna till att peka ut en stor sten som omgående behöver vändas:

Kommuner, och framförallt städer, behöver Trafikverkets hjälp för att nå transportsektorns klimatmål om 70 % minskade utsläpp till 2030. De positiva synergieffekterna av minskad biltrafik är många och för kommuner väger inte minst ytbesparingarna tungt. Ytor som använts till gator och parkeringar kan göras om till grönytor eller för att bygga bostäder. Ett mer transporteffektivt samhälle uppfyller flera av hänsynsmålen – bättre luftkvalitet, mindre buller och bättre hälsa när fler går, cyklar och åker kollektivt.

I remissvaret till Trafikverkets inriktningsunderlag för den nationella infrastrukturplaneringen lyfte Klimatkommunerna och många andra remissinstanser vikten av att planen hjälper till att styra mot ett transporteffektivt samhälle. Ändå fortsätter Trafikverket att ledas av prognoser om ökad trafik, snarare än mål om minskade utsläpp.

Roberto Maiorana kommer att leda Trafikverkets tiotusen medarbetare, och säger själv att han till sin hjälp har en väldigt bra och stark ledningsgrupp. Detta tycker vi låter lovande – med en stark besättning och medvind i seglen borde väl även den tyngsta skuta gå att vända? Klimatkommunerna tar gärna en dialog med Trafikverket och bidrar med idéer och exempel.

Annars så planerar vi på kansliet för fullt vår lanseringskonferens av Klimatkommunernas 13 uppgifter, årsmötesdagar i Stockholm, webbfikor och mycket mer – läs om allt som är på gång i nyhetsbrevet.

Tack för att ni hänger med!

Bästa hälsningar,

Maria, Filippa & Erika

Läs hela nyhetsbrevet här.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.