Remissvar: Viktig förändring föreslås i LOU – men är den tillräcklig?

Klimatkommunerna har svarat på remissen En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling. Enligt förslaget ska en upphandlande myndighet eller enhet alltid beakta klimatet vid offentlig upphandling enligt lagen om offentlig upphandling.

Vi lyfter i vårt remissvar att förändringen är mycket välkommen, men att förslaget väcker flera frågor. Bland annat om ordet beakta är starkt nog. Vi lyfter även behovet av fokus på uppföjlning av ställda klimatkrav – något som behöver bättre samordning från nationell nivå.

Läs vårt svar i sin helhet här. 

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.