Nyhetsbrev mars

De höga priserna på bensin och diesel drabbar många hushåll hårt och många ser över hur de kan minska sitt bilkörande. Tidningsartiklar om personer som ställer bilen och istället tar bussen eller cykeln till jobbet florerar dagligen. När regeringen i förra veckan presenterade ett åtgärdspaket för att kompensera för de höjda bensin- och dieselpriserna, saknades helt åtgärder för att möta den ökade efterfrågan på kollektivtrafik. Var finns anslagen till regionerna för att öka turtätheten och möta den ökade efterfrågan? Var finns anslagen till regionerna för att kunna sätta in tillfälliga bussrutter på linjer som tidigare saknat underlag? Behovet av att kunna ta sig med tåg eller buss till jobbet är här och nu – varför möts det inte upp?

För det är också många, framförallt kvinnor, som inte har råd med, eller väljer att avstå från bil och som är beroende av kollektivtrafiken. Vilken kompensation får de när priserna stiger? ”Biljetter i lokaltrafiken har stigit mer i pris än bensin under 2000-talet” är rubriken på en nyhet från SCB som publicerades igår. Konsumentprisindex visar att kostnaderna för de som åker kollektivt har ökat med 140 % sedan år 2000. Dieselpriserna har ökat med ca 100 % och bensinpriserna med ca 70 %.

 

Utöver satsningar på kollektivtrafiken vill vi se staten, regionerna och kommunerna leverera cykellyx. Många tar bilen onödigt korta sträckor. Enligt Cykelcentrum är cykelpotentialen i många regioner väldigt stor. Ett exempel är en studie som visar att omkring 111 000 personer som kör bil i Stockholm skulle kunna cykla till arbetet på under 15 minuter. Effekten skulle innebära minskad exponeringen för luftföroreningar och därmed spara 449 levnadsår per år i regionen.

Kan det bli mer win-win? Samhällssatsningar på cykelförbättrande åtgärder, på trygga skolvägar, säkra cykelparkeringar – ja med ganska enkla medel skulle staten kunna stötta cyklister och kommunernas arbete. Var finns de satsningarna i åtgärdspaketet?

/Maria, Filippa och Erika

PS. Det ser ut som att vi äntligen kommer att få ett klimatmål för konsumtion i Sverige. Vi drar en lättnadens suck och ser fram emot att läsa Miljömålsberedningens förslag.

Läs hela nyhetsbrevet här.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.